Almafa - Almafa:

Mindkettõ adakozó, annak ellenére, hogy vagyonát igyekszik együtt tartani. Bõkezû hangulataikban egész baráti körüket etetik, itatják, többnyire amiatti félelmükben, hogy egyébként elveszítik a kapcsolatot a környezetükkel. Idõnként mindkettõnek szüksége van egy kis kötetlen flörtre. Ha hosszú távon együtt akarnak maradni, bizonyos szabadságot kell adniuk egymásnak.


Almafa - Fenyõfa:

Mindketten érzékenyek és könnyen sebezhetõk, ezért valódi érzelmüket egymás elõl is udvarias formák közé rejtik. A Fenyõvel csak kesztyûs kézzel szabad bánni. Ha az Almafa nagy lépéssel közelít felé, visszahúzódik. Elsõsorban a biztonságot kell megteremteni számára úgy anyagilag mint érzelmileg. A Fenyõ magasra tör, a karrier és a financiális háttér igen fontos a számára. Csípõs megjegyzései nem udvariatlanságból erednek, hanem az aziránti félelmébõl, hogy a partnere ki ne használja érzelmeit. A Fenyõ a szerelemben nehezen elégíthetõ ki, de ha az Almafa megfelelõ partnernek bizonyul számára, hûséges és kitartó partnere marad. Mindkettõjük számára nagy jelentõségû a kellemes otthon, ahol felvértezik magukat a külvilággal szemben.


Almafa - Szilfa:

Ideális partnerkapcsolat, melyben két rokonlélek találkozik. Az Almafa személyes bája és varázsa segít abban, hogy a Szilfa szívéhez közel jusson, bár ez nem kis idejébe és energiájába kerül. Mindketten jobban kedvelik az otthon melegét, mint a külvilág zaját. Szükségük van az otthon nyújtotta biztonságra, amely biztos háttérül kell hogy szolgáljon ahhoz, hogy hivatásuknak eleget tegyenek. Legjobban teszik, ha közös családi vállalkozásba kezdenek (pl.: vendéglõt, panziót nyitnak...). Különleges képességük van arra, hogy ráérezzenek, embertársaiknak mire van szüksége. Megértéssel viseltetnek egymás iránt. A Szilfa idõszakos bõbeszédûségét az Almafa kordában tartja. Az Almafa vigyázzon arra, hogy a Szilfa féltékenységét föl ne csigázza.


Almafa - Ciprusfa:

Mindkettõ erõs személyes vonzerõvel rendelkezik. Egyikük sem zárkózik el ha kalandról, vagy flörtrõl van szó, mert folytonos vágyuk, hogy szeressenek és õket is szeressék. Az almafa egyébként is jobban tûri ha a Ciprusfát hosszabb kötélre engedi, mivel a mozgásszabadság és függetlenségérzet számára elengedhetetlenek. A közös fészekbõl a Ciprusfa gyakran kísérletet tesz a kiugrásra -mivel a külvilág felismerése fontos számára. Vakmerõ ideákat hajszol, hogy ezáltal is kifejezze személyisége kivételességét. Azután úgyis visszatér az Almafa biztonságot nyújtó lombjai alá. Kapcsolatuk jó példa arra, hogyan alakulhat át egy szerelem barátsággá.


Almafa - Jegenyefa:

Az Almafa nyugodt életébe a Jegenyefa -állandó belsõ és külsõ nyugtalanságával- állandó kavargást, örvénylést hoz. A Jegenyefa folytonos bizonytalanságban él. Minden valóra válás után, újabb és újabb kívánságok és lehetõségek merülnek fel a számára. Az Almafa viszont örökre magához szeretné kötni. Ha meg akarja ismerni a Jegenye zárt lelkivilágát, szüksége van a hetedik érzékére is. Ha ez sikerül neki, a Jegenyében egy simulékony, hû partnerre talál. Egyébként éppen e különbségben rejlik a kapcsolat bája. A Jegenye a beleérzõképességével és érzékenységével az Almafát hamarabb és jobban kiismeri.


Almafa - Cédrusfa:

A Cédrus olyan mint a napsugár. Az Almafa nehezen tud lépést tartani vele. Csak csodálja ennek az egzotikus, különleges fának az allûrjeit, de ne menjen a közelébe. Ha mégis oda kerül, jobban teszi, ha az érzelmeit kihagyja. A Cédrus tisztában van azzal, hogy az Almafa nem sokáig kéreti magát s végül nem tér ki egy flört vagy kaland elõl. Ugyanakkor arra is figyelemmel kellene lennie, hogy ha az Almafa néhány magasabb ágán lévõ gyümölcsöt el akarja érni, nem kell az egész fát kivágnia. Az Almafa szeretni és viszontszeretni akar. Ezért végül is a legnagyobb alkalmazkodásra is képes, a Cédrus viszont ezáltal magabiztos, vagy arrogáns lesz. Amíg az Almafa nem vár mély érzelmeket és teljes odaadást a Cédrustól, az együtt töltött idõ változatos és izgalmas lesz.


Almafa - Erdei fenyõ:

A sármos Almafa könnyen ujja köré csavarja az Erdei fenyõt, annak ellenére, hogy az mindenkit nagyító alatt vizsgál, mielõtt közel enged magához. Az Almafa érzelmi túltengése hidegen hagyja. Egy korrekt vacsorameghívás vonzóbb számára minden csábító orgiánál. A finomságok közti választás a megfelelõ társasági keretek között a legnagyobb csáberõ számára. Rövid idõ után elõvigyázatosságát feledve, hagyja, hogy az Almafa a kezébõl etesse. Kapcsolatuk jó példa arra, hogy a kezdeti szenvedélybõl hogyan lesz egy sokáig tartó pajtási- házasság. Az Almafa szürke hétköznapjait az Erdei fenyõ megértõ gyengédségével segíti átvészelni, s az Almafa kedélye újra vidámságba csap át. Az Almafa egy kissé szétszórt, ezért az Erdei fenyõ gondos figyelmével kíséri õt. Ha az Almafa kaland után ered, az Erdei fenyõ szelíd varázzsal visszatéríti a helyes útra.


Almafa - Hársfa:

Mindketten arra vágyódnak, hogy egy szélcsendes kikötõben horgonyozzanak le az élet viharai elõl. A természet és az otthon nyugalmát áhítják. A Hársfa hangulatváltozásait jól kiegészíti az Almafa higgadtsága. A kapcsolatba az Almafa visz többet. Kezdetben sokat akar bizonyítani, sok fantáziával és invencióval. Hamarosan rá kell azonban jönnie arra, hogy a Hársfának csak kényelemre van szüksége. Ha ezt biztosítani tudja számára, a Hársfa kedves és önfeláldozó viselkedésével hálálja meg. Ez egy olyan kapcsolat, melyben a közös vonzerõ késõ öregkorig megmarad.


Almafa - Tölgyfa:

Az Almafa legyen elõvigyázatos a Tölgyfával. A Tölgyfa energiája olyan, mint egy gõzhengeré. Ha már nem tud elmenekülni tõle, próbáljon jó magas falat emelni kettõjük közé. Tulajdonképpen már külsõre sem illenek össze, mert a Tölgyfa robosztus és erõteljes, míg az Almafa bájosan törékeny. A Tölgyfa született vezetõ egyéniség, az Almafa érzelmekkel teli, de rugalmas és alkalmazkodóképes. Ha kapcsolatba kerülnek, sok vonatkozásban kiegészítik egymást, ameddig bírják együtt.


Almafa - Olajfa:

Érzelem a szentimentalizmusig. Mégis oly távol vannak egymástól, mint a fa gyökere és koronája. Bár intelligenciájuk hasonló, szemléletük különbözik. Amit az Almafa toleranciának tart, az az Olajfa szemében gyávaság. Az Olajfa azt mondja: én nem vagyok féltékeny; az Almafa válasza: akkor nem is szeretsz engem. Az Olajfa nyitott és szabad életszemlélete az Almafától idegen, mégis hatással van rá és képes azt magáévá tenni. Ha a hálószobában kötnek ki, az Almafa az, aki kedvességével az Olajhát kihozza nyugalmából. Végülis a szerelemben hû és gyengéd partnerei lehetnek egymásnak. Az Almafa gyümölcse az Olajfának valóban örömére szolgál. Mindkettõben nagy a kulturális igény, s mivel önzetlenek és szeretik az érdekes embereket, vonzerejük sokat köréjük csábít.


Almafa - Mogyorófa:

Kemény dió a Mogyorófa -mindenesetre az Almafának az. Tüzes tekintete, csillogó szépsége, rögtön lángra lobbantja. De vigyázat, mert sokáig nem képes megtartani. Amíg az Almafa a gyökereivel van elfoglalva, a Mogyorófa olyan erõvel fordul a leveleivel a nap felé, hogy másoknak nem sok napfény jut. A házasság lelki öngyilkosság számukra, mivel nincs sok közös bennük. Amíg a Mogyorófa szívesen adja át leveleit a szélnek, addig az Almafa szívesebben keres egy szélcsendes helyet. A Mogyorófa védelmet nyújt az Almafának, de hosszú ideig tenni ezt számára unalmas. Az Almafát alig lehet esténként kuckójából kihúzni, a Mogyorófa pedig szinte állandóan a szórakozást, az élményeket keresi, s egyidõben több dologgal is foglalkozik. Ha az Almafa vele megy, csöndben ülve a sarokból figyeli, féltékenyen, hogy mint flörtöl a másik. Az Almafa érzelmes és visszahúzódó. A viharos Mogyorófától van egy s más tanulnivaló. Az Almafának ajánlatos legyõznie gyöngédségét a szerelemben, mert ha nem az égbõl szállt angyal, unalmas a Mogyorófának. A Mogyorófa nem igényli, hogy gyöngéd legyen, hanem mint õ, alapjaiban hû partner. A karriervonalat pedig az Almafa jobban teszi ha átengedi az ambiciózusabb Mogyorófának.


Almafa - Berkenye:

Kívül csokoládé, belül gránit. Mindkét fa külsõ lágysága mögötti erõ és kitartás feszül. Vigyázat Almafák ! A vidám, derûs báj burka alatt a Berkenye egész halom féktelen energiát rejteget, mely néha nyers, goromba és kíméletlen módon nyilvánul meg. Erre aztán az Almafa sértetten reagál. Ehhez jön még a Berkenye jelleme, mely homlokegyenest ellentéte az Almafa megértés és gyöngédség iránti vágyának. Amíg a Berkenye a társasági élet és más felszínes szórakozások után megy, az Almafa otthon végzi a háztartás mindennapi kötelezettségeit. Nem csoda, ha egy idõ után megszökik. A temperamentumukban is jelentõs a különbség; amíg az Almafa nyugodt, önuralommal rendelkezik, higgadt, addig a Berkenye teljes lénye nyugtalan. Az élet számára folytonos mozgás. Állandóan tettre kész. Ugyanilyen hevesen, szenvedélyesen és érzelmesen reagál a szerelemben is. Az almafa a biztonságot és a gyengédséget keresi a szerelemben, így a Berkenye maximális teljesítõképességét, bizonyító rekorddöntési vágyát alig bírja követni.


Almafa - Juharfa:

Kész Babilon. Képtelenek egymás nyelvén kommunikálni. Olyan ellentétei egymásnak, mint a tûz és a víz. Bár elsõ pillantásra mindkettõben fellelhetõ némi visszafogottság és félénkség, mégis a Juharfa egy nagy adag önérzetet és elismerésvágyat hordoz. Minden helyzetben feltétlenül uralkodó szeretne lenni, és fejét magasabban hordani, mint a körülötte lévõk. Kapcsolatuk csak egy ideig megy el, ha a házasságig jutnak, az hamar véget is ér. Olyan komplikált és eltérõ a lelkük. Ha szerelemre gyúlnak egymás iránt, az gyorsan elhamvad. Ha idõben nem húzzák meg a vészféket, az eredmény súlyos konfliktusokkal terhes elhidegülés lesz.


Almafa - Fügefa:

Elsõ pillanatra úgy tûnik, mindketten azt találták meg, akit kerestek. Számos közös vonásuk van. Erõs személyiségük, társaság és rokonszeretetük, a gyermekek és állatok iránti kedvességük. Szeretik a kényelmet és az otthonosságot, persze egy-egy kalandtól sem riadnak vissza. Vitájuk csupán a pénz körül lesz. Mindkettõnek megvan errõl a saját elképzelése. A Fügefa akaratos és despotikusan reagál minden ellentmondásra. Lustaságra és kényelemre való hajlama nehezen elfogadható az Almafának, aki a flört iránti hajlama ellenére, alapjában véve hû és megbízható. Az Almafa gyakran érzi úgy, hogy a Fügefa nem szereti és nem törõdik vele eléggé. Ha már a hálószobában sem számítanak egymás érdeklõdésére, gyümölcseiket a heti piacon bocsátják áruba.


Almafa - Nyírfa:

A Nyírfa visszahúzódó, szereti a természetet és szívesen gyönyörködik a virágok színpompájában, madarak énekében. Mûvészi képességei kötik le mindenütt és mindenkor. Kiváló beleérzõképességével az Almafa igazán megérti õt. Anyagilag hamar a csõd szélére kerülnek, hacsak az Almafa meg nem húzza a vészféket az utolsó pillanatban. A Nyírfának annyi szerencsére van szüksége az egzisztenciája felépítéséhez, mint amennyi idõre az Almafának ehhez. Az Almafának minden energiáját összpontosítania kell, ha a Nyírfának biztonságos és védett környezetet, otthont akar teremteni.


Almafa - Bükkfa:

A Bükkfa becsvágya útjában áll az Almafa visszahúzódási vágyának. A családi tûzhely mellett üldögélés nem a Bükkfa kenyere. Amíg a luxus és birtoklás iránti vágytól ûzve a Bükkfa éjt nappallá téve dolgozik, az étel odaég és a gyerekeket lassan alig ismerik meg. Pedig igazán reprezentatív otthont teremtenek õk ketten. A Bükkfa sohasem használja ki az Almafa nagyvonalúságát, ellenkezõleg, gondtalan életet szeretne biztosítani neki. Az Almafának okosan kell alkalmat találnia arra, ha a Bükkfával egy boldog órát együtt akar tölteni, mivel gyakran kuksol egyedül otthon, míg a Bükkfa dolgozik.


Almafa - Diófa:

Egy kölcsönös szimpátiával kezdõik a kapcsolat. Lassan melegednek egymás iránt. A Diófa konokul harcol a másik elismeréséért. A Diófának mindig és mindenhol lesz ideje a szerelemre. Szenvedélyes szeretõ. Nem ismer tabukat. Boldog az Almafa, mely karjaiban fekszik. Csak féltékenységét fel ne keltse, ugyanakkor arra is vigyázzon, hogy szeretetéhségét titkolja a Diófa elõtt, mert különben unalmassá válik számára. Akkor szerez igazán örömet a Diófának, hanem csak azt bizonyítja, vonzó, érdekes és kedves, hanem azt is, hogy 100 százalékig partnere mindenben. A szerelemben a Diófa teljes kapitulációt vár. Az önzetlen és önfeláldozó Almafa teljesen felkínálja magát. Mindketten szívesen vannak otthon. Az Almafa jobban teszi, ha a karriervonalat átengedi a becsvágyó Diófának.


Almafa - Gesztenyefa:

Mindkettõ olyan, akiben a vonzalom lassan alakul ki és igényt tart arra, hogy állandó, komoly ragaszkodással hódítsák meg. A Gesztenyefa nem tart igényt a külsõ csillogásra. Mindig a belsõ értékeket keresi. A szerelemben elõvigyázatos, az Almafának gyengédséggel kell körülvennie. (Ami nem esik nehezére.) Mindketten kevés önbizalommal rendelkeznek, és hûségesek. A pénzrõl a Gesztenyefa kell, hogy gondoskodjon. A szerelemben az Almafa érzelmi igénye a Gesztenyefa szenvedélyével egészük ki.


Almafa - Gyertyánfa:

A Gyertyánfa bár kiváló ízlésû, felszínes is; az elegáns ruhákat, a kisportolt testet keresi. Gyakran találja magát szemben az Almafa elõvigyázatos visszafogottságával. Egy darabig eltart a kapcsolat, legalábbis addig, amíg az Almafa a Gyertánfa sokrétûségét meg nem ismeri. A Gyertyánfa mindig több vasat tart a tûzbe. Ha komolyan megfigyeli az Almafa a Gyertyánfát, lassan rájön, hogy a mindig ugrásra kész alkat mögött, csak egy vékony burok van mely egy félénk és könnyen sérthetõ lelket takar. Ha az Almafa bírja fantáziával és pénztárcával, sokáig megtarthatja a gyertyánfa érdeklõdését. Néhány szép ajándék vagy luxusút által a színezett, szenvedélyes nyitányból mindennapos vitákkal unalmassá szelídült házasélet lesz.


Almafa - Kõrisfa:

Hatalmas a temperamentumbeli különbség közöttük. Ami na világraszólóan fontos a Kõrisfa számára, az holnapra teljesen jelentéktelenné válik. Ezért nehéz az együttélés számukra; egy forró flört az igen, de pillanatok alatt át is alakul qasi testvéri kapcsolattá. A Kõrisfa mint a lepke, virágról virágra száll, notórius szerelmes, bár a szíve többnyire érintetlen marad. A Kõrisfa csapodár, telis teli nyugtalansággal és impulzivitással. Mindig a szokatlant az újszerût hajszolja, szemben az Almafa konvencionális életstílusával, aki rendezett társasviszony után vágyik.