Almafa - Fenyõfa:

Mindketten érzékenyek és könnyen sebezhetõk, ezért valódi érzelmüket egymás elõl is udvarias formák közé rejtik. A Fenyõvel csak kesztyûs kézzel szabad bánni. Ha az Almafa nagy lépéssel közelít felé, visszahúzódik. Elsõsorban a biztonságot kell megteremteni számára úgy anyagilag mint érzelmileg. A Fenyõ magasra tör, a karrier és a financiális háttér igen fontos a számára. Csípõs megjegyzései nem udvariatlanságból erednek, hanem az aziránti félelmébõl, hogy a partnere ki ne használja érzelmeit. A Fenyõ a szerelemben nehezen elégíthetõ ki, de ha az Almafa megfelelõ partnernek bizonyul számára, hûséges és kitartó partnere marad. Mindkettõjük számára nagy jelentõségû a kellemes otthon, ahol felvértezik magukat a külvilággal szemben.


Fenyõfa - Fenyõfa:

A lelki rokonság ellenére nehezen találnak egymásra. H a kezdet nehézségein sikeresen túljutnak, a kapcsolat sok elõnyt hoz mindkettõjüknek. Mindketten megbízhatók és racionálisak. Ha megnyílnak egymás elõtt, a szerelemmel és egymással megbirkóznak, úgy ásó-kapa válassza csak el õket. Mindkettõ a házi kosztot becsüli a legtöbbre, legfeljebb -mivel mindkettõ büszke saját fõzési tudományára- a fakanál és fedõ körül kerülnek harci helyzetbe. A saját otthon, fészek, valóságos vár a Fenyõ számára. Hálószobájukban romantikus szerelmi regények nem íródnak, mégis saját idilljükkel mindketten elégedettek.


Fenyõfa - Szilfa:

Az elsõ pillantásra úgy tûnik, szinte semmiben sem hasonlítanak egymásra. A Fenyõ hûvös fanyarságának ellentéte a Szilfa közvetlen természetessége. Mégis, mert mindkettõ gondos és felelõsségteljes, és mindenre érzékenyen odafigyelõ, van, ami összeköti õket. A Fenyõ gyenge önbizalmát, hivatásbeli sikerekkel igyekszik kompenzálni, a Szilfa lelki élete kiegyensúlyozottabb. A Fenyõnek bátorításra és védelemre van szüksége, melyet a Szilfa nem képes mindenben kielégíteni. Egyébként mindketten szeretik a kellemes saját otthont.


Fenyõfa - Ciprusfa:

Egy csomó azonosság, ám csak kívülrõl. Életstílusuk eltérõ. A Fenyõ különc, visszahúzódó, legjobban érzi magát a négy fal között. A Ciprus viszont irtózik a magánytól, legjobban a sokaság közt érzi jól magát, különben is kiválóan ért ahhoz, hogy a figyelmet magára vonja. Ennek talán oka az is, hogy a Ciprus szerelmi éhsége olthatatlan, vonzerejét állandóan a csábítás trükkjeként alkalmazza, hogy hasson másokra. A Ciprus a rendkívülit, az egyedülállót részesíti elõnyben, a Fenyõ viszont a hagyományos értékût. Így hát ami románcnak indul közöttük, legjobb esetben egy jóindulatú barátsággal ér véget közöttük.


Fenyõfa - Jegenyefa:

Bár a Fenyõt és a Jegenyét igazából "más fából faragták" mégis számos közös vonásuk van: érzékenyek, kifinomultak és folyton attól félnek, hogy valaki durván lelkükbe tapos. Egy kapcsolatban mindkettõ állandóságot, biztonságot akar; a Jegenye a lelki tartalmat keresi. Az igazi problémájuk abból ered, hogy mindketten vezetõ típusok. A Fenyõfa állandóan kontrolja alatt tart minden személyt és kapcsolatot. A Jegenyefa pedig születetten vezéregyéniség. Legjobban teszik ha megosztoznak az életen, a közös terveken. A megfelelõ alapok kiépítésén munkálkodjon a Fenyõfa, a reprezentációt hagyja a Jegenyére.


Fenyõfa - Cédrusfa:

A Fenyõ, az optimista és az új feladatok kihívását azonnal elfogadó Cédrust háttérbe szorítja. A Fenyõ a kihívások elõl szkeptikusan visszahúzódik. Amíg a Fenyõ munkája és szorgalma által jut elõbbre, a Cédrus karizmatikus személyiségével rögtön az érdeklõdés középpontjává kerül. Az érzékeny Fenyõ számára a Cédrus hajlíthatatlan, kemény karakter. A Cédrus gyûlöli a megszokást. A Fenyõ rendezett, megszervezett élete elviselhetetlen számára. Azonkívül a háziasság is távol áll tõle. A Fenyõ viszont, igen kevés megértést tanúsít a Cédrus minden újra és különlegességre azonnal érdeklõdõ temperamentumával szemben. Fõleg akkor, ha a Cédrus ötletgazdagságát a hálószobába is magával viszi.


Fenyõfa - Erdei fenyõ:

A Fenyõfa jól fejlett realizmusa és a külsõ hatások távoltartására irányuló törekvése a kritikus és analitikus hajlamú Erdei fenyõ számára az elsõ idõkben megnyerõ tulajdonságoknak számítanak. Mindketten óvatosak, a törekvésük annyiban közös, hogy lelki törékenységüket óvják. Ezt viszont sajnos, sokszor egymással szemben nem sikerül. Az Erdei fenyõ gyakran segítõkész és gyakran szívesen alárendeli magát mások igényének, melyet a biztonságra törekvõ fenyõ némi ellenszenvvel figyel. Ha mégis egymásra találnak, akkor sokat tanulhatnak egymástól. A Hálószobában mindenesetre a Fenyõnek kell erõsebben lángolnia.


Fenyõfa - Szomorúfûz:

A Fenyõ képes arra, hogy könnyen sebezhetõ társának meleg fészket biztosítson. A mûvészlelkû és kevés gyakorlati érzékkel bíró Szomorúfûz igényli a Fenyõ praktikus életvitelét. A pénzt általában a Fenyõ keresi, míg a Szomorúfûz nagyvonalú és könnyelmû szeszélyeire elkölti. A fájdalmas csalódásoktól mindketten betegesen félnek, a hideg, közönyösnek látszó külsõ mögött egy érzékeny, óriási szeretetéhséggel felruházott, könnyen sebezhetõ lélek lakik mindkettõben. Mivel félelmük miatt mindkettõ sok kielégítetlen vággyal, elképzeléssel bír, kedvetlenek, csipkelõdõk, szeszélyes hangulatemberek. Saját árnyékukat át kell ugorják ahhoz, hogy egymás szenvedélyét, érzelmét lekössék. A domináns partner a Fenyõ kell legyen, s ha játékossá képes válni, a Szomorúfûz elragadó játszótársa lesz.


Fenyõfa - Olajfa:

A melegszívû és beleérzõképességü Olajfa semmi olyat nem tesz, amellyel a Fenyõt megbántaná. Mindenesetre a békeszeretõ, nyugodt Olajfának sok fáradságába kerül, míg az önzéstõl nem mentes és partnerével szemben magas igényekkel fellépõ Fenyõfa kívánságának mindenben eleget tesz. Mivel az Olajfa kedélye kiegyensúlyozottabb, sok türelemmel egyengeti a Fenyõfa hangulatváltásait. Másrészt viszont a Fenyõfa szorgalmasabb és becsvágyóbb, mint a kissé "életidegen" Olajfa. Bár az Olajfa életformáját a másik fáéhoz idomítja, szüksége van arra, hogy partnere -saját érdeklõdési területe számára- megfelelõ szabad teret engedjen. A szex ebben a kapcsolatban nem játszik különösebb szerepet. Annál többet a szeretetteljes és gyengéd gesztusok.


Fenyõfa - Hársfa:

Az ábrándos és kényelemszeretõ Hársfa minden külsõ benyomásra érzékenyen reagál, változik. Szeretetreméltó és áldozatkész. Ezek a tulajdonságai ellentétesek a Fenyõ biztonságra és védettségre irányuló törekvéseivel. A Hársfa minden vonatkozásban hajlandó átadni a vezetõ szerepet a Fenyõnek, fõleg a módszeres munkavégzésben és pontos szervezésében. A hálószobában viszont hamar megcserélõdhetnek a szerepek, mert itt a Hársfa válik kezdeményezõvé. A Fenyõnek többnyire sikerül a Hársfa sokféle lelki problémáját tisztába tenni, s képes egy életen át magával cipelni, persze csak akkor, ha kizárólag hozzá tartozik.


Fenyõfa - Tölgyfa:

Ha a Fenyõ túl közel engedi magához a Tölgyfát, hamarosan úgy érzi majd, hogy egy elefántot bocsátott be a porcelánboltjába. A jó érzés és a tapintat nem a Tölgyfa erõs oldala. A boksz-ring közelebb áll hozzá, mint a családi meleg fészek. A Fenyõvel ellentétben a Tölgy imádja a társaságot. Szívesen szerepel, s ehhez tehetsége is van. Ezért a Fenyõ féltékenyen figyeli, sõt irigyli is. A szorgalomban és kitartásban nem állnak messze egymástól, hiszen mindketten karrierre orientáltak. Az impulzív, vitalitással telitett Tölgyfa a hálószobában is robban, s a visszahúzódó Fenyõfa azon veszi észre magát, hogy a saját maga által felépített tabu "kerítéseket" már át is ugrotta. A Tölgyfa még jobban függetlenségszeretõ, mint a Fenyõ. Ez a kapcsolat csak akkor és addig tartható fenn, ha és ameddig a Fenyõ alárendeli magát a tölgyfának.


Fenyõfa - Mogyorófa:

Amíg a Mogyorófa a barikádra képes menni, hogy harcoljon embertársaiért, a Fenyõ a lelke mélyén, csendben szolidális velük. A Mogyoró csábos vonzereje, magabiztossága miatt mindig kicsúszik a Fenyõ kezébõl. Képtelen a Mogyoró olyan fokú érdeklõdést tanúsítani, a Fenyõ iránt, melyet az igényelne. A Fenyõ a hálószobában sem képes megvívni a hatalmi harcot a Mogyorófával. Gyakran találja magát az ajtón kívül, útjára bocsátva.


Fenyõfa - Berkenyefa:

Bár a Berkenye vezetõi képessége és kitartása megegyezik a Fenyõével, mégis más a Berkenye: nyugtalan, állandóan mozgásban van, folytonosan meglepetésekkel szolgál, sõt a komplikációkat keresi. Báját nemcsak a partnerén próbálja, s ennek következménye, a Fenyõ féltékenysége és mély megbántottsága. A pénz körül is mindig problémák merülnek föl. A Berkenye szereti a luxust, a drága holmikat. A gyakorlatias Fenyõ ezeket feleslegesnek találja. Ha ehhez hozzátesszük azt is, hogy alapvetõ temperamentumbeli különbség is jellemzi õket, nem csoda, hogy a Fenyõ szinte sosem érzi jól magát a Berkenye karjaiban. A Berkenye folyamatosan újabb kalandra éhes, állandóan tetterõvel telített és ugrásra kész. Érzelmei nyitottak. A Fenyõ viszont mélyen elrejtve titkolja, mert fél a csalódásoktól. Amíg a Fenyõ csendben próbál a flört közelébe jutni, gondolatban a Berkenye már rég mély álomba merült vagy pedig már messze jár.


Fenyõfa - Juharfa:

Ez egy szüntelen hatalmi harc! A Juharfa magabiztos, büszke, becsvágyó. A Fenyõ szinte irigyen figyeli, hogy az amit õ, szorgalmas kitartó munkával képes csak elérni, szinte magától pottyan, a fantáziával telített, eredeti egyéniségû Juharfa ölébe. Egyedül akkor maradhat fenn ez a kapcsolat, ha a Fenyõ hajlandó elismerni a Juharfa elsõbbségét. Másképp a Juharfa durván reagál. Egyébként sem engedi olyan könnyen a közelébe a fenyõ õt, mint ahogy azt a Juharfa szeretné. Jóllehet a fenyõ igazán örömmel fogad el egy-egy szép ajándékot, még a legdrágább briliáns-gyûrûvel sem lehet megközelíthetetlenségét feloldani, ha mélyen elrejtett sebeket takar tûleveleivel. A fenyõt sokáig kell kedvességgel körülvenni, amihez viszont a Juharfának nincsen türelme.


Fenyõfa - Diófa:

Ahhoz, hogy kapcsolatba kerüljenek, a kezdõ lépést mindig a Diófának kell megtennie. Miután alapos vizsgálatnak és tesztnek vetették alá egymás tulajdonságait, sok közös vonást fedeznek fel a másikban. Amíg a fenyõ nagyobb súlyt helyez a külsõre, a szép ruhára és megjelenésre, a Diófa számára fontosabb a belsõ szépség és erõ. Mindkettõ kitartó, szorgalmas és házias, A társasági élet csak periférikusan érdekli õket. Analitikusan, érzékenyek, sebezhetõk. A diófa tulajdonosi szemléletét és féltékenységét úgy kell tekintenie a Fenyõfának, mint a szeretet és ragaszkodás megnyilvánulásait. A Diófa kötõdõ és gondolkodó. Ha összefognak, szép tulajdont és hatáskört képesek elérni anélkül, hogy kapcsolatuk kárát látná. Errõl a fantáziadús Diófa gondoskodik, hiszen szinte egyik fa sem képes a szenvedély lángját úgy szítani, hogy mindig újra és újra felizzon. Ezért nem csoda, ha tartós és megelégedett partnerkapcsolatban élnek.


Fenyõfa - Gesztenyefa:

Mindketten csendesen szemlélik a világot, s egyikük sem engedi, hogy kártyájába belenézzenek, hiszen bizonyos távolságot tartanak a világ és maguk között. Mindkettõnek a célja, hogy jólétben, megelégedett családi életet éljenek. Mivel bizonytalanok, sohasem akarják feladni önkontroljukat. Ha egyikük megteszi a közeledõ elsõ lépéseket, hosszantartó kapcsolat alakulhat ki köztük. A Gesztenye erõs telepátiájával hamar ráérez, hogy a Fenyõ hideg külsõ magatartása mögött valójában egy érzékeny és intelligens lélek húzódik meg. Ha a fenyõ a nálánál szenvedélyesebb, fantáziadúsabb Gesztenyefára bízza magát, szerelmi kapcsolatuk mindkettõjük számára az elvártakat nyújtja.


Fenyõfa - Kõrisfa:

A Kõrisfa a fenyõ számára túl állhatatlan és extravagáns. A kalandokra a kõris bármikor kapható. Mindegy, hogy egy utca, egy autó vagy egy hivatal a helyszín. A szerelemben a fenyõ sokat vár el, ám keveset nyújt. A Kõrisfa kíváncsisága, tettereje, életkedve hamar fárasztóvá válik a fenyõnek. A Kõrisfa a háziasságban sem jeleskedik. Ha sportnyelven akarnánk jellemezni õket, azt mondhatjuk, hogy a Kõrisfa rövidtávfutó, amíg a fenyõ hosszútávú. Így nem csoda, ha nem sokáig futnak együtt.


Fenyõfa - Bükkfa:

Mindketten kiváló szervezõk, háziasak. Az érzelmeiket saját négy faluk közé valónak tartják. A szerelemben mindkettõ dominálni akar, úgyszintén a hivatásban is. Idõvel jól kialakított, megszervezett közös életük lesz, de meglehetõsen unalmas hétköznapokkal és ünnepekkel. A szerelemben is a rutiné az uralkodó szerep.


Fenyõfa - Nyírfa:

Kapcsolataiban mindkettõ tapintatos és visszafogott. Mindketten kedvelik a jó ételt, italt, és a kellemes otthont. A szerelemben a Fenyõnek kell kezdeményeznie, mivel a Nyírfa igen szégyenlõs. A fenyõ titokzatos tartózkodása mögött viszont a Nyírfa azonnal felfedezi a vele rokon vonásokat. Sõt szinte mágikusan kezd vonzódni a fenyõhöz. Ha kiismerik egymás érzékeny pontjait, sokáig megmaradnak együtt. Talán nem olyan szenvedélyes a kapcsolatuk, mint esetleg egy másik fával, de mélyen megszerethetik egymást.


Fenyõfa - Fügefa:

Két világ. Ami közös bennük, az a személyiség ereje és a gyakorlati érzék. A Fügefa impulzív, sokat ad a külsõségekre, szereti változatosságot. Szinte mindenbõl hasznot akar húzni, bár az is igaz, hogy egyikük sem mentes az egoizmustól. A kitartás sem a Fügefa erõs oldala. A fenyõ elõbb utóbb unalmassá válik számára. Szerelemre bárhol és bármikor kapható, nincs szüksége sem gyertyafényre, sem hangulatos zenére, hogy jól érezze magát.