Almafa - Szilfa:

Ideális partnerkapcsolat, melyben két rokonlélek találkozik. Az Almafa személyes bája és varázsa segít abban, hogy a Szilfa szívéhez közel jusson, bár ez nem kis idejébe és energiájába kerül. Mindketten jobban kedvelik az otthon melegét, mint a külvilág zaját. Szükségük van az otthon nyújtotta biztonságra, amely biztos háttérül kell hogy szolgáljon ahhoz, hogy hivatásuknak eleget tegyenek. Legjobban teszik, ha közös családi vállalkozásba kezdenek (pl.: vendéglõt, panziót nyitnak...). Különleges képességük van arra, hogy ráérezzenek, embertársaiknak mire van szüksége. Megértéssel viseltetnek egymás iránt. A Szilfa idõszakos bõbeszédûségét az Almafa kordában tartja. Az Almafa vigyázzon arra, hogy a Szilfa féltékenységét föl ne csigázza.


Fenyõfa - Szilfa:

Az elsõ pillantásra úgy tûnik, szinte semmiben sem hasonlítanak egymásra. A Fenyõ hûvös fanyarságának ellentéte a Szilfa közvetlen természetessége. Mégis, mert mindkettõ gondos és felelõsségteljes, és mindenre érzékenyen odafigyelõ, van, ami összeköti õket. A Fenyõ gyenge önbizalmát, hivatásbeli sikerekkel igyekszik kompenzálni, a Szilfa lelki élete kiegyensúlyozottabb. A Fenyõnek bátorításra és védelemre van szüksége, melyet a Szilfa nem képes mindenben kielégíteni. Egyébként mindketten szeretik a kellemes saját otthont.


Szilfa - Szilfa:

E kapcsolatában két rokonlélek találkozik, így nem csoda, hogy harmónia lengi körül õket. Derûsek, vidámak, ám akaratosak és céltudatosak. Sõt egyikük okosabb, mint a másik. Miután beolvastak egymásnak, visszahúzódnak. Mivel érzelmeirõl egyik sem beszél szívesen, egy idõ után már azt sem tudják, min kaptak össze. S mikor indulataik elmúltak örömmel omlanak újra egymás karjába. Kapcsolatuk ilyenkor még felhõtlenebb, mint kezdetben volt. Véleményük a hûségérõl, becsületrõl, odaadásról szinte teljesen megegyezõ. Összejövetelen, baráti társaságban csak ritkán találhatók, a meghitt otthon boldogabba teszi õket.


Szilfa - Ciprusfa:

Teljes ellentétei egymásnak. Amíg a Szilfa végiggondolja, mit és hogyan tesz, s még csak a csomagolásnál tart, a Ciprusfa már vissza is tért. A Szilfa külsõ megjelenése szerényen ízléses, ápolt, a Ciprusfa ruházata színes és extravagáns. A Szilfa megkísérli a Ciprusfa féktelen temperamentumát féken tartani, de az sokkal szabadság szeretõbb és függetlenebb természetû annál, hogysem ez a Szilfának sikerülne. A szerény Szilfa számára a Ciprusfa excentrikus zsarnoksága többnyire idegesítõ, s nagy adag türelemre van szüksége, hogy ezt képes legyen elviselni. Amíg a Ciprus egyik zûrzavaros forgatagból a másikba rohan anélkül, hogy a holnapra gondolna, a Szilfa a kandalló mellett forralja karrierterveit. Ha mégis hosszabb ideig is eltart a kapcsolatuk. annak oka: tudják, hogy jobban boldogulnak egymással mint egymás nélkül. Az érzelmi életben a Szilfa jobban teszi, ha nagy játékteret enged a könnyelmû Ciprusfa számára. s nem vár tõle túl sokat.


Szilfa - Jegenyefa:

Mindkettõ elõretekintõ és ésszerû tervekkel alakítja életét. A jegenye talán tehetségesebb szervezõ és mozgékonyabb, mint a Szilfa, aki céljait lassabban. kitartóbb makacssággal éri el. Éles intelligenciája ellenére is nehezére esik a Szilfának megértenie a Jegenyefa szüntelenül változásban levõ ideáit és szemléletét. Ugyanakkor a Jegenyének sem könnyû elviselni a Szilfa állandó határozatlanságait. Ami ma kedvesnek tûnik számára, holnap nem érdekes. Ez a viselkedés a Jegenye számára érthetetlen, de hamar elfeIejti a Szilfa hibáját, s sok, jó tulajdonságát figyelembevéve harcban áll önmagával. Szeretne új vizekre evezni, de a Szilfa bájának rabja. Ha komolyan elhatározzák, mégis sokáig képesek együttmaratni. A mennyiben a Szilfa egy lazább életstílust képes megvalósítani és érzelmi hullámzásain úrrá lenni, képes arra, hogy a Jegenyét magához kösse.


Szilfa - Cédrusfa:

Ha azt akarják, hogy hosszan tartó kapcsolat alakuljon ki köztük (amelynek bekövetkezése erõsen kétségbe vonható). A Szilfa kénytelen alárendelni magát a Cédrus vezetõi hajlamainak. Az életrõl ugyanis neki határozott elképzelései vannak, és erõs kézzel vezeti a másikat. A Cédrus nem az a fa, amelyik különös figyelemmel viseltetik a másik érzelmi igényei iránt, számára a saját függetlensége és mozgástere a legfontosabb. A Szilfát a Cédrusfa impulzivitása visszavonulásra készteti és a Cédrus kezdetben csodált ereje elviselhetetlen elnyomássá válik számára. A Szilfa gyakran moralizál és ragaszkodik a konvenciókhoz. Ez pedig a rutint gyûlölõ Cédrusfa számára érthetetlen elnyomássá válik számára. Így nem csoda, hogy a hálószobában eltöltött idõ sem hoz egyikük számára sem különösebb örömet.


Szilfa - Erdei fenyõ:

Kölcsönösen kiváló antennával veszik egymás érzéseit, kívánságait; szinte szavak nélkül értik egymást. A másik legkisebb gesztusát jelként fogják. Óvatos gyengédség és sok érzelem a kapcsolatuk jellemzõi. Óvakodnak attól, hogy a másikat bármivel megsértsék, és gondosan ügyelnek arra, hogy a baráti körüktõl ne távolodjanak el nagyon. Az Erdei fenyõ önzését a Szilfa humorral szemléli. Az Erdei fenyõ jól ért ahhoz, hogy a Szilfa felszíne alá tekintve meglássa a kemény burok alatti együttérzõ lelket. Úgy találja, hogy a Szilfa egy gondoskodó partner. akivel könnyen megalapozhat egy családot. Kölcsönösen megosztoznak a felelõsségen és a kötelezettségen, és azon fáradoznak, hogy belsõ életüket védjék.


Szilfa - Szomorúfûz:

A Szilfa türelmét a Szomorúfûz alaposan próbára teszi. A Szomorúfûz, bár könnyen elnyeri mások rokonszenvét. intim kapcsolatba nehezen kerülhet bárki vele, mivel a bájos viselkedésforma mögött egy meglehetõsen komplikált és zárkózott lélek húzódik meg. Hangulatember, szeszélyes, bogaras, zárkózott, ugyanakkor tépelõdõ és kétségek közt gyötrõdik. A Szilfa viszont magabiztos, optimista és okosan gondolkodó. A Szilfa az érzelmeket, hangulatokat komolyan veszi. Ezért van az, hogy a Szomorúfûz hangulatváltásait jobban a szívére veszi. mint kellene. Amíg ezekbõl gondot csinál magának. a Szomorúfûz rég, túljutott rossz hangulatán. Amíg a Szilfa erõvel. humorral bírja, tart a kapcsolat. A hálószobában a Szomorúfûz nem okoz számára problémát. Sõt. ellenkezõleg.


Szilfa - Hársfa:

"Szerelem a második pillantásra". Bár a Szilfa jó realitásérzékkel rendelkezik, alig képes arra, hogy a Hársfa anyagi kívánságainak özönét kielégítse. Más képességeivel is kivívja a Hársfa tetszését, nemcsak külsejével, hanem átlagon felüli intelligenciájával és humorával is, mellyel a Hársfa állandó elégedetlenségét tolerálni tudja. Amikor a Hársfa hangos sírásba tör ki. a Szilfa csendes mosollyal reagál. Amit nehezen visel el a Hársfa, az a Szilfa sértõdékenysége. Ilyenkor csigaházba vonul vissza néha hosszú idõre. A Harsfa pedantériájának az is csapás. ha a szórakozott Szilfa kávéscsészéjében nyomja el a csikket; ugyanakkor a Hársfa ragaszkodó és féltékeny partner, akivel sosem unalmas az együttélés, s a kapcsolat vonzereje sokáig megõrizhetõ.


Szilfa - Tölgyfa:

A Szilfa szinte elvesz ebben a kapcsolatban. Állandóan fekete viharfelhõk vonulnak felettük. A folytonos viták a Szilfa idegeire mennek. Szeretne õ is vezetõ pozícióba kerülni. Ehhez azonban ebben az esetben igen nagyvonalú és nagylelkû. A Tölgyfa saját törvényei szerint akarja kormányozni a Szilfát is. Dicsekvésével, féktelen energiájával a Szilfa türelmét alaposan próbára teszi. A Szilfa lassúsága állandó kritikájának tárgya. A Szilfa intelligensen és távlatokban gondolkodik, amíg a Tölgy fejjel megy a falnak. Mindent jobban akar tudni a másiknál. A szerelemben a Szilfának fel kell hagynia visszahúzódó természetével, ha egy darabig társa akar maradni a Tölgynek.


Szilfa - Olajfa:

Jó partnernek. Nem annyira erotikus, mint inkább belsõ lelki kapcsolat az övék. Szerelmi életük lassan ellaposodik. Más területen viszont pompásan kijönnek egymással. Amíg a Szilfa szívesebben idõzik a négy fal között és a testi jólétrõl gondoskodik, az Olajfa lelki felüdülést keres a saját társaságában. Azután képesek óraszámra mesélni egymásnak külön szerzett élményeiket. Az Olajfa bölcsen enged a Szilfa önfejûségének. Belsõ kiegyensúlyozottsága lassan a Szilfa kedélyére is kihat. Egy dologgal az Olajfa hadilábon áll: az elõírásokkal. Ha ezt a Szilfa figyelembe veszi, élethossziglan érezheti magát az Olajfa biztonságos és védelmet nyújtó karjaiban. A szerelemrõl és a társkapcsolatról való elképzelésük sokban hasonló. Ha a másik teljesíti a szeretõ és a melegszívû társról kialakult elképzelést, kifejezetten hûek maradnak egymáshoz.


Szilfa - Mogyorófa:

Két olyan erõ találkozik itt egy mással. amely nem képes harmóniába kerülni. A Mogyorófa túl heves és a pillanatnak él, míg a Szilfa hosszú évekre elõre tervez. A Mogyorófa cselekszik, amíg a Szilfa még csak tervezget. A Mogyorófa saját akaratát mindenki fölé - így természetesen a Szilfa fölé is - helyezi. Mindig tudja, mit akar, ha ezt bája mások szeme elõl el is leplezi. A Szilfa szellemi horizontja viszont tágasabb. A hûségrõl alkotott felfogása is sokkal pontosabb. mint a Mogyorófáé. A Szilfa szeretné. ha gondoskodnának róla és biztonságban lehetne. Ezeket a kívánságait a Mogyorófa nem képes teljesíteni. A Mogyorófa viharos szerelmi vágyai elõl a Szilfa visszahúzódik. Így nem csoda, hogy hamarosan egy új kapcsolatba kerülve, a Mogyorófa már el is felejtette õt.


Szilfa - Berkenyefa:

Flört igen, társulás nem. A szelíd és visszafogott Szilfa eleinte csodálattal figyeli a Berkenyefa heves és viharos fellépését. A Szilfa ragaszkodása a Berkenyénél süket fülekre talál, mivel a Szilfát unalmasnak találja. Ó az életet szabadon, minden kötöttségtõl mentesen akarja élvezni. míg a Szilfa minden erejével azon van, hogy jogilag és érzelmileg megkösse. Ahhoz viszont a Berkenye túlságosan saját magával van elfoglalva. képtelen bármilyen függésre. A Szilfával való együttélést hamarosan egysíkúnak találná, s hamarosan új kaland nyomába eredne. Emiatt a Szilfa otthon emészti magát. A Berkenye szórakozásvágya amúgy is komoly megterhelést ró a Szilfa pénztárcájára. Addig szekálja a Berkenye szegényt. amíg az utolsó garasát is odaadja neki. Csak akkor tart el egy darabig kapcsolatuk, ha a Szilfa lélekben készül a Berkenye erotikus extravaganciájára.


Szilfa - Juharfa:

A Juharfa személyisége hétpecsétes titok marad a Szilfa számára. Már kedvteléseikben is eltérõ az ízlésük: amíg a Szilfa egy múzeumba vagy a természetbe kívánkozik. a Juharfa a következõ meghívásra vagy vendéglõi találkozásra gondol. A Szilfa kedveli az otthon csöndes nyugalmát, a Juharfa viszont állandóan nyüzsögne. Hosszú gyökereivel a Szilfa a lélek olyan régióiba jut el, amelyekrõl a Juharfának csak halvány sejtelme van. Szeszélyességével és csökönyösségével a Szilfa végül is azt éri el, hogy a Juharfa elfordul tõle, mert úgy érzi, hogy a Szilfa az idegeire megy. A Szilfa a Juharfa túlérzékenységére olykor dührohammal reagál. Egy erotikus érdeklõdés egymás iránt csak egy viszonyhoz elegendõ, a házassághoz kevés.


Szilfa - Diófa:

A Diófa uralkodásvágya, szenvedélye a Szilfát valósággal kétségbe ejti. Hatalomvágyukkal kölcsönösen megkeserítik egymás életét. Amíg a Diófa azt várja, hogy személyiségét csodálják, a Szilfa mások bizalmába kíván kerülni. Alighogy kialakította magában a Diófáról alkotott elképzelését a Szilfa, az váratlanul - meglepetéssel áll elõ, amely sokszor kellemetlenül érinti öt. A Szilfa mindig pontosan szeretne tudni mindent. Kettõjük közül a makacsabb, hajlíthatatlanabb Diófa tûnik az erõsebbnek. Egyébként mindketten okosan. elõrelátóan tervezik az életûket. A Diófának kell a pénzt megkeresni, amelybõl a Szilfa kellemes otthont teremt. A partner jóléte mindkettõnek saját szívügye is. Ha a Diófa, aki a szexben szinte telhetetlen, képes megmozdítani a Szilfa e vonatkozásban szegényes fantáziáját, mindkettõjük számára kellemesebbé teheti az együttlétet.


Szilfa - Gesztenyefa:

Ideális kapcsolat! Azonnal kiválóan megértik egymást. Mindenesetre idõbe telik, amíg a Szilfa lefejti a Gesztenyefa durva kérgét, amely alatt fanyar szépsége tejtõzik. Mindketten elõvigyázatosak és ügyelnek arra, hogy ne ejtsenek ki egymás elõtt még egy meggondolatlan szót sem. Mindketten arra vágyódnak, hogy biztos egzisztenciájuk legyen és mindent megteszenek azért, hogy jólétben élhessenek. Mint szülõk is kiválóak. Bár az elsõ pillanatban érzik, hogy képesek lennének egymással leélni az egész életet. ez jó ideig csak ábránd marad, mert a Szilfa bátortalansága hátráltatja a valóraváltást, amíg a Gesztenye galléron nem ragadja. Szerelmi életük a Gesztenyefa ötletgazdagsága folytán tér él az átlagostól.


Szilfa - Kõrisfa:

Magas célokat akar elérni a Kõrisfa. Intuíciójával és valóságismeretével igyekszik segítségére lenni a Szilfa. Többnyire mégis inkább a vesztébe rohan a Kõrisfa, minthogy meghallgassa a Szilfa okos tanácsait. Szabadidejükben a Szilfa inkább otthonát szeretné szépíteni, a kertjét gondozni, a Kõrisfa viszont már a bõröndöket csomagolja. A Szilfa nyugodt és uralkodnivágyó természete egyébként sem fér össze a Kõrisfa élénk, impulzív temperamentumával. Az utóbbi tettereje spontán nyilvánul meg, a hûséget és biztonságot hiába reméli tõle a Szilfa. A kezdeti vonzalom igen hamar szertefoszlik. A Kõrisfa számára a Szilfa túl lassú és nehézkes. A Szilfát viszont a Kõrisfa felületesnek, hidegnek és hirtelennek találja.


Szilfa - Gyertyánfa:

Fiatalos lelkesedés és anyai gondoskodás találkozik ebben a kapcsolatban. A Gyertyánfa szívesen mozog jár kel, míg a Szilfa kellemesén érzi magát otthon. A Gyertyánfa gyakran belekezd egy újba, mielõtt régi feladatát befejezné. Ezt inkább a Szilfára hagyja. A Gyertyánfa a dolgokat inkább filozófiai szempontból, mintsem gyakorlatiasan szemléli. A flörtöl pedig szinte sohasem riad vissza. Nem csoda, hogy a Szilfának sok türelemre van szüksége. A Szilfa empátiájával és áldozatkészségével még arra is képes, hogy a Gyertyánfa flörtjei felett szemet hunyjon.


Szilfa - Fügefa:

A sokoldalú Fügefa olyan új távlatokat nyit a Szilfa elõtt, amelyekre az korábban még csak nem is gondolt. Mozgásba hozza az egész életét, de nyugalmát ezzel fel is borítja. Mégis tetszik neki.: hogy ötletei, szándékai reálisak, praktikusak. A családról és gyerekekrõl alkotott elképzelései viszont ellenérzést váltanak ki a Szilfából. A Szilfa hangulatváltásait a Fügefa érdeklõdéssel figyeli, de nem sokat sejt abból, hogy mi játszódik le a Szilfa lelkének mélyén, hiszen ész- és nem szívember. Mint kedves, a Fügefa teljesen megfelel a Szilfa elvárásainak hiszen játékosságával a Szilfa fantáziátlanságáról eltereli a figyelmét. Cserébe a Fügefa szívesen fogadja a Szilfa gyengédségét. Ennek ellenére ebben a kapcsolatban a Szilfa az akaratos Fügefában egy komoly ellenlábast talál. A hálószobában minden rendbe jöhet. ha a Fügefa kényeIemszeretetét legyõzi.


Szilfa - Nyírfa:

Ideális kapcsolat. Mindkettõ arra vágyik, hogy otthona egyre szebb és kényelmesebb legyen. Szavak nélkül is értik egymást. A Nyírfa pontosan tudja, mikor van szüksége partnerének, arra, hogy kibeszélje magát. Hajlamosak arra, hogy lakásukból munkahelyet csináljanak mivel munkájukban becsvágyók. A kapcsolatot a Szilfa kötelességtudata irányíthatja. Szerelemi életük kiegyensúlyozott. Képesek óraszámra becézni, cirógatni egymást. Hosszú évek múlva jut eszükbe, hogy félrelépjenek.


Szilfa - Bükkfa:

Sokban hasonlítanak, mégis a Szilfa hangulatai és idõnként hamis romantikája érthetetlen olykor a Bükkfa Számára. Bár a Szilfa megérti, hogy a Bükkfa a közös jólét érdekében dolgozik éjjel-nappal. Mégsem tud lemondani arról, hogy a Bükkfa idõnként átkarolja és becézze. S mivel erre ritkán kerül sor, nem csoda, hogy magányosnak érzi magát. Sok luxustárggyal és csecsebecsével díszítik fel közös otthonukat. A szerelemre nem sok idõ marad, mivel a sok munkával töltött éjszaka fárasztó. A szenvedély egyiküknek sem erõs oldala. Nem csoda, hogy gyorsan elalszanak egymás mellett - többnyire- külön ágyban.