Almafa - Ciprusfa:

Mindkettõ erõs személyes vonzerõvel rendelkezik. Egyikük sem zárkózik el ha kalandról, vagy flörtrõl van szó, mert folytonos vágyuk, hogy szeressenek és õket is szeressék. Az almafa egyébként is jobban tûri ha a Ciprusfát hosszabb kötélre engedi, mivel a mozgásszabadság és függetlenségérzet számára elengedhetetlenek. A közös fészekbõl a Ciprusfa gyakran kísérletet tesz a kiugrásra -mivel a külvilág felismerése fontos számára. Vakmerõ ideákat hajszol, hogy ezáltal is kifejezze személyisége kivételességét. Azután úgyis visszatér az Almafa biztonságot nyújtó lombjai alá. Kapcsolatuk jó példa arra, hogyan alakulhat át egy szerelem barátsággá.


Fenyõfa - Ciprusfa:

Egy csomó azonosság, ám csak kívülrõl. Életstílusuk eltérõ. A Fenyõ különc, visszahúzódó, legjobban érzi magát a négy fal között. A Ciprus viszont irtózik a magánytól, legjobban a sokaság közt érzi jól magát, különben is kiválóan ért ahhoz, hogy a figyelmet magára vonja. Ennek talán oka az is, hogy a Ciprus szerelmi éhsége olthatatlan, vonzerejét állandóan a csábítás trükkjeként alkalmazza, hogy hasson másokra. A Ciprus a rendkívülit, az egyedülállót részesíti elõnyben, a Fenyõ viszont a hagyományos értékût. Így hát ami románcnak indul közöttük, legjobb esetben egy jóindulatú barátsággal ér véget közöttük.


Szilfa - Ciprusfa:

Teljes ellentétei egymásnak. Amíg a Szilfa végiggondolja, mit és hogyan tesz, s még csak a csomagolásnál tart, a Ciprusfa már vissza is tért. A Szilfa külsõ megjelenése szerényen ízléses, ápolt, a Ciprusfa ruházata színes és extravagáns. A Szilfa megkísérli a Ciprusfa féktelen temperamentumát féken tartani, de az sokkal szabadság szeretõbb és függetlenebb természetû annál, hogysem ez a Szilfának sikerülne. A szerény Szilfa számára a Ciprusfa excentrikus zsarnoksága többnyire idegesítõ, s nagy adag türelemre van szüksége, hogy ezt képes legyen elviselni. Amíg a Ciprus egyik zûrzavaros forgatagból a másikba rohan anélkül, hogy a holnapra gondolna, a Szilfa a kandalló mellett forralja karrierterveit. Ha mégis hosszabb ideig is eltart a kapcsolatuk. annak oka: tudják, hogy jobban boldogulnak egymással mint egymás nélkül. Az érzelmi életben a Szilfa jobban teszi, ha nagy játékteret enged a könnyelmû Ciprusfa számára. s nem vár tõle túl sokat.


Ciprusfa - Ciprusfa:

Alaptermészetük vidám, optimista, egyikük sem híve a konvencióknak, szóval kifejezetten idegenkednek a megszokott helyzettõl és körülményektõl. A legfontosabb számukra a szabadság és a függetlenség. Szinte szomjúhozzák a dicséretet, az elismerést. Ha ebbõl nem jut elég számukra, elégedetlenek a környezetükkel, ön magukkal, sõt a másikkal is. Ha tartósan le akarják kötni egymás érdeklõdését, úgy mindig új, meglepõ fordulatot kell elõ idézniük, s a másik iránti vonzalmat elrejtve, a hétköznapok unalmát elûzve mint új kalandot kell megélniük a régi szerelmet is.


Ciprusfa - Jegenyefa:

A jegenye éppen úgy szereti a függetlenséget, mint a ciprus. Fellépése viszont félénkebb, s kevésbé magabiztos, mint a ciprusé. Az a fantasztikus érzékenység, amely egyik oldalon nagy érzelmekre teszi képessé; a másik oldalon különösen fogékonnyá teszi a pesszimizmusra és kiábrándultságra. A jegenye mindenesetre sokkal megbízhatóbb és lelkiismeretesebb, mint az élvvágyó és egocentrikus ciprus. Bár ízlésében szintén igényes és választékos, mégis zavarja, hogy a ciprus olyan nagy súlyt helyez a külsõségekre. Mindenkor kiegészítik viszont egymást úgy, hogy vidám és optimista ciprus egészséges egyensúlyban tartja a jegenye pesszimizmusra hajló kedélyét. Cserébe viszont ezért a jegenyétõl sok szeretetet és áldozatkészséget nyer. Bár a jegenye szereleméhsége szerényebb, mint a ciprusé, de szerelemben igen fantáziadús és találékony. Nem csoda, hogy e téren a ciprus nem csalódik benne. Az anyagi alapokról kettõjük közül a jegenyének kell gondolkodnia, hiszen a könnyelmû ciprus alig gondol a holnappal. Hosszú távon így kiegészítik egymást, s sokáig együtt maradnak.


Ciprusfa - Cédrusfa:

Mivel ugyanabból a fából faragták õket, joggal merül fel a kérdés, hogy két ilyen független lényû fa hogyan fér meg egymással? Mindkettõ kiváló vezetõ típus, s ragyogóan ért ahhoz, hogy bárhol van, azonnal a középpontba kerüljön. Sokoldalú személyiségek, akik gyûlölik a megszokást. Kielégíthetetlen tudás- és tapasztalatvágy ûzi õket. Éppen ezért egymás mellett sokáig ritkán maradnak meg. Mindkettõ sikerorientált, s mivel a ciprusfa még egocentrikusabb, mint a cédrus, kapcsolatukat, is hamarabb képes felmondani. A szerelemben is a különlegeset kalandosat szeretik, erotikájukban is mindig új színeket keresnek. Nem csoda, hogy kapcsolatuk nem életre, inkább egy életszakaszra szóló.


Ciprusfa - Erdei fenyõ:

Tulajdonképpen a ciprusfa az, amelyrõl a félénk és gyakran bátortalan erdei fenyõ álmodik, hiszen a ciprus erõs, fantáziadús, rámenõs. Dúl benne a vállalkozókedv, amely sokszor ûzi új, még nem kitaposott utakra. Az erdei fenyõnek minden alkalmazkodóképességét latba kell vetnie ahhoz, hogy a ciprus mellett éljen. A ciprus kalandvágyát veszélyesnek és õrültségnek tartja, mégis csodálja õt. Ha szóváltásra kerül sor köztük, mindig az erdei fenyõ húzza a rövidebbet. Az erdei fenyõ kritikáját a ciprus igencsak nehezen viseli el. Nem csoda, hogy a kezdeti szenvedély hamar lelohad köztük, s útjaik hamar elválnak.


Ciprusfa - Szomorúfûz:

Már külsõ megjelenésükben is nagyon eltérnek egymástól. A ciprus égbe törõ ágai keresik a kapcsolatot a szellemi világgal, az egész univerzummal. A szomorúfûz a föld felé hajolva befelé fordul. Egy közös kellemes otthon megteremtésében a ciprus csak ideaszinten partner. A szomorúfûz többnyire egyedül élvezi az otthon meghittségét. A szomorúfûz világfájdalma és szeszélyessége hamar a ciprusfa idegeire megy és igyekszik minden idõt házon kívül tölteni. Ezért a házias szomorúfûz gyakran korholja õt. Nem csoda, hogy a hálószobában annyi feszültség halmozódik fel, hogy elkalandozásaiért a ciprus kemény árat kell fizessen.


Ciprusfa - Hársfa:

Kapcsolatuk kezdetén a hársfa lelkesen sodródik a viharos szenvedélyû ciprussal. Késõbb, amikor nyilvánvalóvá válik számára, hogy nyugalmának, kényelmének egy életre vége a viharos temperamentumú ciprus mellett, sõt pedantériára hajló természetét a ciprus kritika tárgyává teszi lelki békéje végleg felborul. Mivel a hársfa egy nyugodt, jól megalapozott, vissza vonult életrõl álmodik, a ciprus impulzív, heves vitalitása, társasági élet utáni vágya állandó feszültséget teremt kapcsolatukban. A hársfa egyre féltékenyebb lesz, nem csoda, hogy a ciprus egyre messzebb fut tõle.


Ciprusfa - Tölgyfa:

Kapcsolatuk ragyogó példa arra, hogy miként egészíti ki egymást két merõben ellentétes karakter. Közös életük egy élményekben gazdag, színes sorsot jelent mindkettõjük számára. Kapcsolatuk ura a tölgy, hiszen erõsebb, kitartóbb az elképzeléseinek valóra váltásában, mint társa. A ciprus csak addig hajlandó valamiért tevékenykedni, amíg az elképzeléseinek megfelel. Sokkal mozgékonyabb és állhatatlanabb, mint a tölgy. Mindkettõ vezetõ típusú, de a tölgy gyakorlati érzéke fejlettebb a ciprusénál. Karaktere markánsabb, s vezetõi szerepét nem hajlandó senkivel sem megosztani. Még a hálószobában sem.


Ciprusfa - Mogyorófa:

Két rendkívüli személyiség, aki egészen jól megfér egymással. Magasröptû elképzeléseik vannak, néha mindketten a fellegekben járnak, de tekintve, hogy a mogyorófa realitásérzéke fejlettebb, õ a gyakorlati kivitelezõje a közös ideáknak. Mivel a luxus és a társasági élet rendkívül fontos mindkettõjüknek, hajlamosak arra, hogy ezeket túlzásba is vigyék. A luxus és extravagáns dolgok iránt a mogyorófa még fogékonyabb, mint társa. Igényei e téren olykor már az exhibicionizmus határát súrolják. Ha a ciprus nem övezi igyekezetét kellõ figyelemmel és nem ismeri el õt eléggé, megsértõdik, de hamar meg is békül. Közös életük sohasem fullad unalomba, s mivel mindketten élénk fantáziával, kíváncsisággal fûtöttek, szerelmi életük is változatos és játékos lesz. Tabukat e téren sem ismerek el.


Ciprusfa - Berkenye:

Esetükben két tájfun találkozik. Ha lehet, a berkenye még viharosabb és szenvedélyesebb, mint a ciprus. Mindkettõ a saját feje után megy, folytonos mozgásban, keresésben van. Ha lehet, a berkenye még nyugtalanabb, mint a ciprus, mivel õ még a komoly komplikációktól sem riad vissza. A szerelembe egyforma viharossággal és szenvedéllyel vetik bele magukat. Csak akkor elégedettek önmagukkal és a másikkal, ha szenvedélyük valóságos tûzijátékká vált. Mindenesetre új fejezetet írhatnak az erotika lexikonjába.


Ciprusfa - Juharfa:

Sohasem unatkoznak egymás mellett. Mindkettõ oly sok fantáziával és eredetiséggel szemléli a világot, hogy az élet mindig újabb élmények sorozatának tûnik számukra. Nyelvük éles; független, és önálló lényüket mindig minden fölé helyezik. A juharfa mindig kész egy bókra, elismerõ szóra, ellentétben a kissé ridegebbnek tûnõ ciprussal. Egymást túl akarják szárnyalni elismerésben és közkedveltségében. Ez a harc gyakran egy életen át dúl köztük.


Ciprusfa - Diófa:

A ciprus önálló, független, a diófa viszont mindig mindent kontrollja alatt akar tartani. A diófa határtalan ambícióját a ciprus viszonyulása letörni igyekszik, a ciprus napi "show"-mûsora viszont a diófából valóságos dührohamot vált ki. A diófa erõsen érzelmes, s minden jólesõ könnyedség imitálja. Gyanakvással figyeli a ciprus minden lépését, s nem szûnõ féltékenységével nagyon gyorsam messze ûzi, úgyhogy a ciprus a legközelebb álló fa karjaiban talál menedéket. Kapcsolatuk mindenesetre addig tart csupán, amíg a ciprust a diófa sokszínû és mély érzelmekbõl táplálkozó erotikája fogva tartja.


Ciprusfa - Gesztenyefa:

Amíg a ciprust kíváncsisága és élvágya egyik fától másikig ûzi, a zárkózott gesztenye nagyon nehezem tud kapcsolatba kerülni másokkal, s legszívesebben mély érzelmi alapon kötõdik, s legjobban egy rendezett kapcsolatban érzi magát. Mivel törekvésük, elvárásuk, természetük homlokegyenest eltérõ, kapcsolatuk diszharmonikus, s hovatovább elviselhetetlenné válnak egymás számává. A ciprus igyekszik a legelsõ alkalommal lerázni az õt birtokolni és elszámoltatni akaró gesztenyefát.


Ciprusfa - Kõrisfa:

Rengeteg közös jellemvonásuk van. Csillogó személyiségek, élénkek, eredetiek, függetlenek. Ugrásrakészek, legszívesebben minden összejövetelen, partin jelen lennének. Kíváncsiságuk mindig új és új kaland után ûzi õket. Az érzelmek mélysége igazából egyiküknek sem hiányzik. Inkább a változatosság gazdagsága vonzza mindkettõjüket. A szerelem a világ legszebb játékát jelenti számukra. A kõrisfa a rendkívülit keresi mindenben, s azt a ciprussal mindig meg is találja. Az együtt töltött éjszakák mindig izgalmasak maradnak számukra, s az egymással folytatott beszélgetések lelkesítõk és érdekfeszítõek egymás számára.


Ciprusfa - Gyertyánfa:

A gyertyánfa hûvös szépsége hamar felkelti a ciprus érdeklõdését. Ésszerû, túlrendszerezett gondolkodásmódja, hidegsége azonban zavarja a szenvedélyes ciprust, aki egy érzelmes partner melegségére vágyik. Amiben hasonlók, az a változatosság és társaságszeretet. Ha a gyertyánfa biztonságot és rendezett életkörülményeket keres, nem szabad a ciprussal társulnia, mert annak oldalán azt sohasem találja meg.


Ciprusfa - Fügefa:

Problematikus kapcsolat. Az akaratos fügefa minden függetlenségszeretete ellenére türelmetlen. Alapjában véve nem is olyan dinamikus, kivéve egy területen a szerelemben. E téren ugrásrakész, mint a ciprus, aki viszont kevésbé családszeretõ, mint õ, bár a hûséget egyikük sem veszi komolyan. Kapcsolatuk alaptónusa a kiszámíthatatlanságuk.


Ciprusfa - Nyírfa:

A nyírfa természetessége, bája, szimpatikus lénye vonzóvá teszi öt. Nyugodt, érzelmes partnerrõl, kellemes otthonról álmodik. A ciprus állandó új élménykeresésével mélyen megsebzi öt. Hálószobájukba hamar beköltözik az unalom. A nyírfa nem elég szenvedélyes. Mivel a nyírfa nem az, aki a másikat meg akarja változtatni, inkább alkalmazkodik, s igyekszik a kapcsolatot a fennálló diszharmónia ellenére is életben tartani.


Ciprusfa - Bükkfa:

A ciprus sokoldalú érdeklõdésû, sokszínû egyéniség. A bükkfa elõre mindent megtervez, stratégiákat gyárt s igen keményen dolgozik anyagi tervei megvalósítása érdekében. A ciprus anyagi természetû kívánságait teljesíteni tudja ugyan, de a spontán életörömöt nem képes vele átélni. A kísérletezni szeretõ, élményéhes ciprus nem csoda, hogy unalmasnak tarja a bükkfát, aki zsúfolt napirendje után kimerülten horkolni kezd.


Ciprusfa - Olajfa:

Ez egy érdekes kapcsolat. Amíg kapcsolatait illetõen az olajfa diszkrét és visszahúzódó, a ciprus inkább agresszív. Az olajfa jól tûri társa függetlenségszeretetét. Ezt érezve a ciprus aligha akar elfutni. Mindketten erõsen érzelmi beállítottságúak és élénken érdeklõdnek embertársaik iránt. Viszonyukban a lelki-szellemi vonal a meghatározóbb, hiszen az olajfa a szexre kevesebb súlyt helyez, mint a ciprus. Ezzel együtt egészen jól és hosszan megférnek egymással.