Almafa - Jegenyefa:

Az Almafa nyugodt életébe a Jegenyefa -állandó belsõ és külsõ nyugtalanságával- állandó kavargást, örvénylést hoz. A Jegenyefa folytonos bizonytalanságban él. Minden valóra válás után, újabb és újabb kívánságok és lehetõségek merülnek fel a számára. Az Almafa viszont örökre magához szeretné kötni. Ha meg akarja ismerni a Jegenye zárt lelkivilágát, szüksége van a hetedik érzékére is. Ha ez sikerül neki, a Jegenyében egy simulékony, hû partnerre talál. Egyébként éppen e különbségben rejlik a kapcsolat bája. A Jegenye a beleérzõképességével és érzékenységével az Almafát hamarabb és jobban kiismeri.


Fenyõfa - Jegenyefa:

Bár a Fenyõt és a Jegenyét igazából "más fából faragták" mégis számos közös vonásuk van: érzékenyek, kifinomultak és folyton attól félnek, hogy valaki durván lelkükbe tapos. Egy kapcsolatban mindkettõ állandóságot, biztonságot akar; a Jegenye a lelki tartalmat keresi. Az igazi problémájuk abból ered, hogy mindketten vezetõ típusok. A Fenyõfa állandóan kontrolja alatt tart minden személyt és kapcsolatot. A Jegenyefa pedig születetten vezéregyéniség. Legjobban teszik ha megosztoznak az életen, a közös terveken. A megfelelõ alapok kiépítésén munkálkodjon a Fenyõfa, a reprezentációt hagyja a Jegenyére.


Szilfa - Jegenyefa:

Mindkettõ elõretekintõ és ésszerû tervekkel alakítja életét. A jegenye talán tehetségesebb szervezõ és mozgékonyabb, mint a Szilfa, aki céljait lassabban. kitartóbb makacssággal éri el. Éles intelligenciája ellenére is nehezére esik a Szilfának megértenie a Jegenyefa szüntelenül változásban levõ ideáit és szemléletét. Ugyanakkor a Jegenyének sem könnyû elviselni a Szilfa állandó határozatlanságait. Ami ma kedvesnek tûnik számára, holnap nem érdekes. Ez a viselkedés a Jegenye számára érthetetlen, de hamar elfeIejti a Szilfa hibáját, s sok, jó tulajdonságát figyelembevéve harcban áll önmagával. Szeretne új vizekre evezni, de a Szilfa bájának rabja. Ha komolyan elhatározzák, mégis sokáig képesek együttmaratni. A mennyiben a Szilfa egy lazább életstílust képes megvalósítani és érzelmi hullámzásain úrrá lenni, képes arra, hogy a Jegenyét magához kösse.


Ciprusfa - Jegenyefa:

A jegenye éppen úgy szereti a függetlenséget, mint a ciprus. Fellépése viszont félénkebb, s kevésbé magabiztos, mint a ciprusé. Az a fantasztikus érzékenység, amely egyik oldalon nagy érzelmekre teszi képessé; a másik oldalon különösen fogékonnyá teszi a pesszimizmusra és kiábrándultságra. A jegenye mindenesetre sokkal megbízhatóbb és lelkiismeretesebb, mint az élvvágyó és egocentrikus ciprus. Bár ízlésében szintén igényes és választékos, mégis zavarja, hogy a ciprus olyan nagy súlyt helyez a külsõségekre. Mindenkor kiegészítik viszont egymást úgy, hogy vidám és optimista ciprus egészséges egyensúlyban tartja a jegenye pesszimizmusra hajló kedélyét. Cserébe viszont ezért a jegenyétõl sok szeretetet és áldozatkészséget nyer. Bár a jegenye szereleméhsége szerényebb, mint a ciprusé, de szerelemben igen fantáziadús és találékony. Nem csoda, hogy e téren a ciprus nem csalódik benne. Az anyagi alapokról kettõjük közül a jegenyének kell gondolkodnia, hiszen a könnyelmû ciprus alig gondol a holnappal. Hosszú távon így kiegészítik egymást, s sokáig együtt maradnak.


Jegenyefa - Jegenyefa:

Az erõsebb határozza meg a kapcsolat jellegét, idõtartamát. Az az erõsebb közülük, amelyik a határozottabb. Mivel minden kapcsolatukban fokozott a felelõsségérzetük, hosszabb távon is csak ezen okból maradnak egymás mellett. Viharos szarelem aligha jön létre köztük, az egymás iránti bizalom és a közös célok dominálnak kapcsolatukban.


Jegenyefa - Cédrusfa:

Mindkettõ egy változatos, élményekkel teli életre vágyik. Folytonos vágy ûzi õket újabb és újabb élmények után. Mindkettõ olyan sokoldalú, hogy egyedül is képes lenne akár 'egész zenekart helyettesíteni'. A kapcsolatban a Jegenye igen hamar meg nem értettnek véli magát, s nem csoda, hogy hamar beleugrik egy olyan kapcsolatba, ahol jobban érzi magát. A Cédrus magabiztosabban és határozottabban halad a kiválasztott úton, mint a Jegenye aki folytonosan biztatást vár. A Cédrus derûjével és optimizmusával gyakran átsegíti a Jegenyét hangulathullámzásain és bizonytalan döntési periódusain. A Jegenye teljes szívvel vesz részt egy kapcsolatban. A Cédrustól aligha várhatja el ugyanazt.


Jegenyefa - Erdei fenyõ:

Az Erdei fenyõ ésszerû gondolkodás módja és elõvigyázatossága nehezen egyeztethetõ össze a Jegenye nyugtalan gondolatvilágával. A közös tervek többnyire a megbeszélés szintjén rekednek, mivel a Jegenyét nyugtalan kíváncsisága mindig újabb elgondolások kivitelezésébe ragadja. Az Erdei fenyõ gyorsan észreveszi, minden megszokottól irtózó és folyton új tapasztalatokat, tudást keresõ viselkedése aligha lehet egy biztonságos közös lét alapja. Ha kínosan ügyel arra, hogy egy újabb ajándékkal, computerrel, hifi-vel, repülõjeggyel meglepje a Jegenyét, kapcsolatukba új és új lehetõségeket, élményeket csempész, úgy a Jegenye -mivel kapcsolatait komolyan veszi és felelõsséget is érez- sokáig megmarad mellette.


Jegenyefa - Szomorúfûz:

Mindkettõ rendkívül érzékeny. Nagyon függenek a környezettõl másoktól. Mindketten nagy érzelmekre képesek. A szerelemben alkalmazkodók, simulékonyak és megbízhatóak. Mindkettõ olyan fantáziadús partner, aki lehetõségeit szinte sohasem meríti ki, s mindig megtart valamit, ami a kapcsolatot vonzóvá teszi. Az otthon iránt vágyódnak, de amíg a Szomorúfûz az otthont mint fészket, feltöltõdésre alkalmas búvóhelyre tekint, a Jegenye belsõ bizonytalanságát rejtve a világ elöli búvóhelynek tekinti azt. Mivel mindkettõ túlérzékeny, a legkisebb dolog is könnyen felborítja, közöttük az érzékeny egyensúlyt. Ebben kétségtelenül nagyobb része van a gyakran békétlen Szomorúfûz izgágaságának.


Jegenyefa - Hársfa:

A Jegenye könnyelmûsége állandó okot szolgáltat arra, hogy a Hársfa zsémbeljen vele. Igazság szerint Õ is szeretne olyan lenni, mint a Jegenye, de ahhoz nem elég élénk és temperamentumos. A Jegenye nem csoda ha megelégelve a Hársfa morgását, igen gyorsan egy újabb fát keres magának. Amiben teljesen megegyeznek, az a kényelmes és jó élet. A Jegenye igyekszik az élet minden percét kihasználni, hogy önmagát megvalósítsa. Úgy érzi, hogy a Hársfa mellett kihasználatlanul múlnak el a napok, s az évek. S bér a Hársfa igyekezete arra irányul, hogy a Jegenyének egy kellemes otthont, hangulatot nyújtson, mégis egyre többet marad egyedül otthon, mialatt a Jegenye a nagyvilágban valahol új lehetõségeket keres.


Jegenye - Tölgyfa:

Ha a finom lelkû Jegenye egy robosztus erejû Tölgyfával akarja felvenni a küzdelmet, alapos testi-lelki body-bildinget kell végezzen. A Tölgy megállíthatatlanul megy a saját útján, anélkül, hogy másokra a legkisebb tekintettel lenne. Hosszú mély beszélgetésekre aligha alkalmas. A Jegenye változatosság iránti igénye is süket fülekre talál a Tölgynél. Mindenesetre árnyékában és védelmében érzi magát. Ha az aktív Tölgy elegendõ elismerést kap a finom érzékenységû Jegenyétõl, ez cserébe védelmet nyújt neki , ha nem, agresszív támadást.


Jegenyefa - Mogyorófa:

Két fa, mely eleven, lendületes, élénk temperamentumával a társaság középpontjává kerül. Mindig ott vannak, ahol éppen történik valami. Nyüzsgésük sokszor irritálja a környezetüket. A Jegenye valamivel jobb érzékkel bír az elvárások felmérése és a szükségletek kielégítése iránt. A Mogyorófa viszont kitûnõen ért ahhoz, hogy a Jegenye belsõ ellentmondásait kiegyenlítse. Néha a Mogyorófa úgy érzi, hogy két különbözõ emberrel él együtt. A Jegenye gyakran elõáll olyan különös ötletekkel, melyek a Mogyorófa szemében haszontalannak tûnnek. A Jegenye allûrjei fecsegése gyakran a Mogyorófa idegeire megy. Ennek ellenére vakmerõ ötletei mégis magukkal ragadják. Kérdés azonban, hogy két ilyen temperamentumos ember mennyi ideig bírja ki egymással. Mindenesetre egy szerelmi kaland sokatigérõ mindkettõjüknek.


Jegenyefa - Berkenyefa:

Szerencsére a Jegenye könnyen tolerálja a Berkenye sok õrültségét. Mindketten hajlamosak arra, hogy belemenjenek bolondos ötleteik végrehajtásába. Nemhogy zavarná õket környezetük rosszállása, sõt, még szórakoznak is rajta. Az együttélésben a Berkenye a meghatározóbb. A Jegenye hámozza az almát, a Berkenye pedig megeszi. Viszont úgyszólván sohasem unatkoznak egymással. A Berkenye gyorsan támad, ha kívánságainak akadályozói vannak. A Jegenyének minden kitartására és optimizmusára szüksége lesz, ha a Berkenye féktelen életstílusához igazodni akar. A Jegenye nagy és mély érzelmekre képes. A Berkenyét viszont többnyire a kíváncsi szenvedély vezeti. A Jegenye erõsen lelki beállitotságát erõsen fékeznie kell, ha sérülni nem akar.


Jegenyefa - Juharfa:

Erõs akaratú fák. Együttlétük valóságos idegháború. A Jegenye bár szeretne éppoly magasra törni, mint társa, mégis neki kell gyökereit erõsebben a talajba mélyítenie, s odafigyelni az anyagi és pénzügyekre. A Jegenye ízlése extravagánsabb és merészebb vonalú. A Jegenye szereti a jó falatokat is. A Juharfa mégis sokszor kitörni igyekszik. Erre szükség is van idõnként. Idegrendszere gyengébb az átlagosnál. Ha dicsérettel és bókkal veszi körül a Jegenye, úgy életükbe minden téren a nap süt. A Juharfa csípõs, gúnyos megjegyzésektõl sem riad vissza, ha társa nem a kedve szerint tesz valamiben. A Jegenye tehát jobban teszi, ha tekintettel van a Juharfa hiúságára és önszeretetére-, ha mellette akar élni.


Jegenyefa - Diófa:

Ha a Diófa egyszer megragadta a Jegenyét, nem könnyen engedi el. Eltántoríthatatlanul halad a saját útján, s a Jegenyének igencsak kevés esélye van a taktikázásra. Ha a rajtaütésszerû gyors taktikájával nem boldogul, úgy beveti csillogó stratégiai tehetségét, s a Jegenye észre sem veszi, máris a Diófa hálójába került. Kihasználva a Jegenye ingatagságát, ügyesen az általa kiválasztott irányba tereli. A Jegenye függetlenség iránti vágyát nem akceptálja, s ha az kifejezésre juttatná, ingerülten reagálna rá. A Jegenyének jó idegrendszerre és jó erõre van szüksége, ha hosszabb idõt akar a Diófa oldalán eltölteni. Mindkettõ jóérzésû, a Diófa szenvedélyessége hûséggel és megbízhatósággal párosul. A Jegenye választékos és kíváncsi, sokszor érthetetlen ideákat kerget, s ezért nehezére esik mozgásszabadságának, függetlenségének elvesztése a Diófa mellett, bár cserébe biztonságot és védelmet kap.


Jegenyefa - Gesztenyefa:

A Gesztenyefa meggondolt fölénye és kellemes külseje már az elsõ pillantásra megnyeri a Jegenyét. Késõbb, sõt sokszor az elsõ éjszaka után, felszínre kerül lényeges tulajdonsága, szeszélyes és kemény reakciói. Mikor a Jegenye a legszívesebben elmenekülne, a Gesztenyefa briliáns diplomáciájával lendít a hangulaton. Egyébként mire a Gesztenyefa úgy véli, egy rokonlelket talált és megismerte a Jegenyét, meglepetéssel kell tapasztalnia, hogy akivel pár perccel ezelõtt közös jövõjükrõl ábrándoztak, már teljesen máshol jár gondolataiban. Együttlétük összeveszések és kibékülések folyamata.


Jegenyefa - Kõrisfa:

Mindkettõ nagy játékos. Legalkalmasabb lenne egy képviselõ és egy színésznõ partnerkapcsolatának. Mindkettõ hivatása folytán mindig úton van, s ezért csak ritkán látják egymást. Ez pedig kifejezetten használ a házasságuknak. A Kõrisfa állandóan elismerésre vadászik, a Jegenye pedig mindig idõhiányban szenved. Forró vallomások -telefon, távirat, levelek- egymásnak. Egy modern un. 'nyitott házasság' a nekik való. Ha komolyan veszik a kapcsolatukat, nagy távolságban is hûek egymáshoz, leginkább szívügyekben. Egy-egy kalandtól ugyanis egyikük sem riad vissza. Amíg a vidám, optimista Kõris gondoskodik arról, hogy a Jegenye idõszakos pesszimizmusába ne süllyedjen, az állandó és mélyebb érzelemmel biztosítja kapcsolatuk alapját.


Jegyenyefa - Berekfa:

Amiben megegyezik természetük, az az állandó félelem attól, hogy függetlenségüket, nyugalmukat mások megzavarják. Embertársaikkal szemben mindketten megértõk és rendkívül segítõkészek, a szociális hiányokra érzékenyen reagálnak, s ha tehetik, szívesen segítenek sokszor valamely egyesület, szervezet égisze alatt. Ha csodálják és elismerik õket ezért, úgy igen boldogok, egyébként házasságuk vidám, együttlétük szórakoztató. Mindketten fantáziadúsak, találékonyak, s életüket sok ötlettel, közös kedvteléssel élik együtt.


Jegenyefa - Fügefa:

Állandóan harcolnak egymással a hatalomért. A Fügefa szokatlan életvitele erõsen próbára teszi a Jegenye tûrõképességét. A Jegenyefa olyan érzékeny, mint egy szeimozgráf és a legkisebb disszonanciára azonnal -sokszor pesszimistán- reagál. A Fügefa akaratos, egoista, nem hagyja, hogy hobbijába, elképzeléseibe, bárki is beleszóljon. Ha a Jegenyefa egy kapcsolatba belemegy, akkor feltétlenül hû marad. Ezért mélyen megsérül, ha tudomást szerez a Fügefa félrelépésérõl. A hálószobában is sok problémával kell szembenézniük, mivel a Jegenyefa mély érzelmû vonzalma nem egyeztethetõ össze a Fügefa programozott szexuális igényével.


Jegenyefa - Nyírfa:

Kettõjük közül kétségen kívül a Nyírfa a nyugodtabb. Szívesebben gondozza a kertet otthon, vagy merül el egy csendes otthoni idõtöltésben, minthogy elkísérje társát hangos összejövetelekre. Ami közös bennük, az a mûvészi érdeklõdésük. Amíg azonban a Nyírfa csöndesen, félrevonultan festeget, a Jegenyefa tánctudását csillogtatja -publikum elött- a táncparketten. Az egyetlen amelyre a Nyírfa e kapcsolatban támaszkodhat, a Jegenyefa megbízhatósága. Amennyiben elég lehetõséget és idõt ad arra a Jegenyének, hogy szabadságvágyát kielégíthesse és külön útjait lebonyolíthassa, a kapcsolat hosszasan fenntartható.


Jegenyefa - Bükkfa:

Ami közös bennük az a materialista alapállásuk. Amíg azonban a Jegenyefa a birtokában örömét leli, a Bükkfa félelemérzettõl ûzve tör az anyagiak után. Amíg a Jegenye életet ötletek irányítják, a Bükkfa mindent gondosan megszervez. Nem csoda, ha a Jegenye nagyon hamar unatkozni kezd mellette és egy szórakoztatóbb partner után néz, bár a Bükkfa által biztosított kényelmet és anyagi biztonságot nem hagyja el.