BIVALY (ÖKÖR)

A Bivaly meglehetõsen gyakorlatias, két lábbal áll a földön, s csak készít tervet, azt próbálj a megvalósítani, amit reálisnak elérhetõnek tart. Tevékeny, egész életében arra törekszik, hogy valami maradandót aIkosson. Ritkán ragadtatja el magát, nem esik túlzásokba. Igen kitartó, ha valamit elhatároz, tûzön-vizen át megvalósítja.

A Bivaly nyugodt, kiegyensúlyozott, és erre is törekszik. Családszeretõ, s partnerkapcsolatában - még tudat alatt is - a nyugodt, kiegyenlítõ társat keresi, olyat, aki általában mindenre igent mond. Társától megköveteli a hûséget, az odaadást. A Bivaly-férfi nagyvonalú társával, kényezteti, de nem tûri el tõle az ellentmondást. De még ezek a keménynek mutatkozó férfiak is igen sérülékenyek a szerelemben. Ráadásul féltékenyek is. A Bivaly-nõ kifelé a legjobb feleség és anya. De állandóan vágyakozik valami más után: például egy másik kapcsolat után. Az egyhangúság beteggé teszi, de változtatni nemigen mer, s elvágyódását nem mutatja ki kapcsolatában.

A Bivaly-típus meglehetõsen merev, hagyománytisztelõ. Az újat gyanakodva fogadj a, kezdetben elutasítja. Igen jó barátok, megbízhatóak, pontosak. Ugyan-akkor gyakran önzõk, vaskalaposak, szemellenzõsök és kissé unalmasak. Mégis, aki kapcsolatba kerül velük, elsõsorban nem ezeket a tulajdonságait veszi észre; nyugalmuk, megbízhatóságuk rokonszenvet és szeretetet ébreszt.


Párkapcsolatai más jegy szülötteivel:

Patkány, Bivaly, Tigris, Nyúl, Sárkány, Kígyó, , Kecske, Majom, Kakas, Kutya, Disznó


Bivaly-Bivaly: Hála az azonos érdekeknek, megbízható kapcsolat alakul ki közöttük. Ez elsõsorban azon alapul, hogy mindketten a valóság talaján állnak. Nagy szenvedélyek nem jellemzõk kapcsolatukra, de nem is csapják be egymást. Egyáltalán: hosszú távra megalapozott társulás az övéké, kitart nehéz idõben is.

Bivaly-Patkány: A Bivalynak nem mindig sikerül a Patkány fürgeségével lépést tartani, de varázsának nehezen áll ellen. A Bivaly-férfi és a Patkány-nõ között jó, harmonikus kapcsolat alakulhat ki, amelyben mindketten boldogok. Ugyanakkor ez a kapcsolat sem mentes az ellentétektõl, mégis talán éppen ezért hosszú, tartós összefonódás jósolható számukra.

Bivaly-Tigris: Nem a legjobb kapcsolat. egyszerre gyûlölik és szeretik egymást. A szenvedélyes szerelem sincs kizárva, de vigyázat, ez nem egy életre szóló érzelem. A Bivaly és a Tigris temperamentuma túlságosan eltérõ ahhoz, hogy hosszabb ideig harmonikus házasságban éljenek. A konzervatív Bivaly soha nem fogja megérteni a Tigris-nõ hirtelenségét, spontaneitását. S ha sikerülne is a Tigrisnek természetét szerelembõl elfojtania, kapcsolatuk akkor sem lesz zavartalan, mert a Bivaly nehezen viseli el, hogy a másik fél az erõsebb.

Bivaly-Nyúl: Harmonikus lehet az együttélésük. Mindkét fé1 megbízható, meggondolt, higgadt. Fontos számukra az otthon és a család, összeköti õket a gyermekek iránti szeretet. Ebben a kapcsolatban a Bivalyé a vezetõ szerep (akár férfi, akár nõ), de a békeszeretõ Nyúl számára nem nehéz feladat engedelmeskedni: szívesen megteszi a családi béke kedvéért. .

Bivaly-Sárkány: Akár a tûz és a víz - egy össze nem illõ kapcsolat. A Sárkány tele van életkedvvel, dinamizmussal, tervekkel, a Bivaly pedig két lábbal a valóság talaján, nem kíván ilyenfajta életformát jóllehet olykor csodálja a Sárkányt bátorságáért). Lehet köztük rövid és érzelemdús viszony, de hosszú távra semmiképp sem ajánlható a Bivaly és a Sárkány kapcsolódása.

Bivaly-Kígyó: Kettõjük között viszont akár életre szóló érzelem is kialakulhat - ha engedik egymást élni, ha megpróbálják úgy rendezni az életüket, hogy egyenrangú szerepet játszhassanak. De vigyázat: a Kígyó hajlamos a félrelépésekre, a kalandokra, s a Bivaly féltékenysége (okkal vagy ok nélkül) szétzúzhatja a harmóniát közöttük. Ha a Kígyó meg akarja tartani a Bivalyt, ügyeljen rá, hogy õszinte és hûséges maradjon társához, mert az egyetlen bûnét sem fogja megbocsátani.

Bivaly-Ló: Nagyon bonyolult együttes. Bár a Bivalyt mágnesként vonzza az életvidám és eleven, érzéki Ló, annak állandó nyugtalansága mégis idegesíti. A kezdeti vonzódás így egy idõ után átcsaphat gyûlöletbe. A kapcsolat csak akkor lehet közöttük tartósan zavartalan ha a Ló visszafogja zabolátlan természetét. Ebben az esetben a Bivaly olyan partnerra talál, akire egy életre építhet. .

Bivaly-Kecske: Ismét olyanok kerülnek kapcsolatba, akiknek tartós jó viszonya elég nehezen képzelhetõ el. A Kecske álmodozó, telve mûvészi ambiciókkal, tervekkel. S idõrõl idõre meggondolatlan, gyors lépésekre szánja rá magát. A Bivaly nem érti meg a Kecske mûvészi hajlamait sem, s nem érti annak idealizmusát, gyakori nekibuzdulását. Bizalmatlan a Kecskével, álmodozását idõpocsékolásnak tartja.

Bivaly-Majom: Ismét szerencsés kapcsolódás a higgadt, nyugodt Bivaly és a fürge, ötletgazdag Majom között. A Bivalynak ugyanis imponá1 a Majom ta1praesettsége, társaságbeli jártassága, s az, ahogyan barátokat képes maga köré gyûjteni. A Majom sem jár rosszul, ha a konzervatív Bivalyhoz csatlakozik, megtalálja mellette azt a biztonságot és védettséget, amire szüksége van.

Bivaly-Kakas: Ez a kapcsolat igen jó és tartós lehet, elsõsorban házasságban. Szellemi érdeklõdésük egyirányú, s hajlandók egymás hibáit, gyengéit is megértéssel kezelni. Ideális pár lehet belõlük, akik értékelik, segítik egymást, s többre is vihetik közösen.

Bivaly-Kutya: Bár eléggé különböznek egymástól temperamentumban, felfogásban, ha alkalmazkodnak, ha megpróbálnak együtt élni a másik gyengéibe, hosszú távon is jó kapcsolat alakulhat ki köztük. Ezzel együtt egy életen át lehetnek kisebb-nagyobb zökkenõk életükben.

Bivaly-Disznó: Ismét két "nehéz" partner, s csak akkor lehet tartós a kapcsolatuk, ha egyikük vagy másikuk enged valódi vagy vélt igazából és elképzeléseibõl. Mindkettõ kényelemszeretõ, szeretik a jólétet, s mindkettõ igen fontosnak tartja a hûséget, az õszinteséget. Ezeken a területeken nem lesz súrlódás közöttük. Ahol vigyázni kell: a Disznó nehezen viseli el, hogy korlátozzák szabadságában, a Bivaly viszont szeretne uralkodni e kapcsolatban. A kölcsönös megértés és türelem harmonikussá teheti házasságukat.

vissza egy oldalt

vissza a Webújság kezdőlapjára

© 1997 Webujság |