DISZNÓ

A Disznó jegyében- születettek szerencsések. Hivatásukban következetesek és anyagiakban sem szûkölködnek. Mindig elérik kitûzött céljaikat, bár sokáig tart a tervek valóra váltása. A szerencse gyakran váratlanul hullik az ölükbe. A Disznó sokszor nehézkes, olyan dolgokon rágódik, amelyek valójában egyáltalán nem jelentenek gondot. Ha a Disznó elégedetlen partnerével, nem mutatja ki, nem csap patáliát. Gyûlöli a veszekedést, inkább mindent magába fojt. A Disznók érzékenyek és kissé félénkek. Félnek a nagy szenvedélyektõl, a mindent elsöprõ szerelemtõl. De szívük mélyén mégis erre vágynak. A Disznó-nõ mindent feláldoz azért, akit szeret. Akkor is, ha vonzalmába beletipornak. A Disznók hûségesek, õszinték és türelmesek. De gyakran ijesztõen naivak, gondtalanok, könnyen elengedik magukat. A Disznó-nõk sokszor úgy érzik, hogy jóságukat a férfiak kihasználják. Igazi életmûvészek. Értenek ahhoz, hogy az elveszett helyzetekbõl is kihozzanak valamit. Nagy adag életbölcsességgel rendelkeznek. Tudják élvezni az élet szépségét, örülni apró dolgoknak is. Hibájuk, hogy nem képesek a kompromisszumra. A Disznók nagy ínyencek, olykor túlzásba is viszik, s ez egészségügyi bajokhoz vezethet. Elsõrangú konyhamûvészek. Valamilyen mûvészi hajlammal e típus képviselõi is rendelkeznek. Fodrásznõk és divattervezõk között gyakran találunk Disznó-nõket. A Disznók ugyanis szívesen végeznek alkotó tevékenységet, és ilyen szakmákban csodálatra méltó eredményeket képesek elérni. A Disznók a nyilvánosság elõtt félénkek, de ezt nem szívesen vallják be. Még valami, amit nem szívesen vallanak be: kicsapongásra való hajlamukat. A Disznó-nõ mégis kiváló anya.

A Disznókat - mindegy, hogy nõk vagy férfiak - nem lehet az elveiktõl eltéríteni. Kevés az igazi barátjuk. E téren nagyon válogatósak. Ha valakit a szívükbe fogadnak, mindent megtesznek érte és a barátságért. Szeretnek mulatni, vidámak. Divatosan, de nem feltûnõen öltözködnek. Néha szenvedélyes kertészek. Társaságukban mások is jól érzik magukat. A Disznó jegyében születettek úgy érzik, hogy mindent egy kicsivel jobban tudnak a többieknél.


Párkapcsolatai más jegy szülötteivel:

Patkány, Bivaly, Tigris, Nyúl, Sárkány, Kígyó, , Kecske, Majom, Kakas, Kutya, Disznó


Disznó-Disznó: Nincsenek egymással nehézségeik. Ebben a kapcsolatban nem kell attól félni, hogy az egyik fél kihasználja a másikat. Értenek ahhoz, hogyan kell az életet és a szerelmet a legjobb oldaláról felfogni. Mindketten élvezik a természet szépségeit, szeretnek olvasni, bele tudnak mélyedni egy könyvbe hosszabb ideig. Ez a harmónia átjárja kapcsolatukat.

Disznó-Patkány: A Disznó értékeli az abszolút õszinteséget és a Patkány alapjában véve hû és megbízható partner. A Disznó és a Patkány értelmes, tudásszomjuk nagy, jól érzik magukat egymás társaságában, kölcsönösen csodálják és tisztelik egymást, és ez szerelmi kapcsolatukat nagyon boldoggá teheti.

Disznó-Bivaly: A Bivaly, bár ugyanolyan egyenes és õszinte. mint a Disznó, mégis a Disznó szemében durvának, faragatlannak látszik. Igaz, a Disznó sokat megbocsát annak, akit szeret. Csodálja is az érõs Bivalyt, aki a nehéz döntéseket leveszi a válláról.

Disznó-Tigris: Ez a kapcsolat a Disznó számára meggondolandó. Ugyanis, ha a Disznó fülig beleszeret az erõs és szenvedélyes Tigrisbe, a Tigris kihasználhatja a Disznó önfeláldozó vonzalmát. Általában a Disznóra mágikus hatást gyakorol a Tigris ragyogó fellépése. A Tigris érthetõ módon élvezi a kényeztetést, ezért kapcsolatuk tartóssá válhat.

Disznó-Nyúl: A leggyengébb érzelmekkel vannak egymás iránt. A félénk és tartózkodó Nyulat sokszor magával ragadja a Disznó hatalmas életkedve. Egyikük sem megy bele kétértelmû helyzetekbe. Anyagi nehézségekbe sem kerülnek egykönnyen. Együtt hihetetlen erõsnek érzik magukat.

Disznó-Sárkány: A büszke, sikeres Sárkányban találja meg a Disznó ideális partnerét. A Disznó elnézi a Sárkány hibáit és gyengéit. Mindketten tele vannak ötlettel, gazdag a fantáziájuk, sok sikert várhatnak az élettõl.

Disznó-Kígyó: Nagyok az ellentétek közöttük. A Kígyó sokkal ravaszabb, mint a jóindulatú Disznó. Sokszor kihasználja Disznó-partnerét. A Kígyó intelligens, a Disznó életmûvész. Ha a Kígyó-partner idõsebb, kapcsolatuk harmonikussá válhat.

Disznó-Ló: Ha egy Ló belép a békeszeretõ Disznó bizalmába, összetöri annak lelki nyugalmát. Bár átmenetileg a Ló szenvedélyével képes a Disznó minden gondolatát összezavarni, végül az mégis észhez tér, s egy nyugodtabb, hûbb társ után néz.

Disznó-Kecske: A megbízható Disznó támaszt jelent a kedves, de kissé felületes Kecskének. Az okos, ügyes Disznó mellett a mûvészi hajlammal megáldott Kecske áldozhat szeszélyeinek. A Disznó tudja, hogy igényes Kecskéjének mire van szüksége: nagyon jól tudnak egymáshoz alkalmazkodni.

Diszno-Majom: Rengeteget mókáznak együtt, mert mindketten életvidámak és szerencsés természetûek. A pajkos Majomra a Disznó egyáltalán nem tud haragudni. Még akkor sem, ha orránál fogva vezeti. De a Majom is tudja, mit jelent számára a megbízható Disznó. A Majom szerencséjét anyagi dolgokban a céltudatos Disznó ügyesen erõsíti.

Disznó-Kakas: Nincs közös tulajdonságuk. A Disznó látja a Kakas imponáló külseje mögött a hibákat. A Kakas nagy hangjával átmenetileg elbûvölheti a Disznót, egy napon mégis áthidalhatatlanná válik az õket elválasztó szakadék.

Disznó-Kutya: Bár a Kutya néha hangosan és erõteljesen rávakkant a Disznóra, jó kedvét mégsem tudja megtörni. A Disznó pedig értékeli a Kutya állandó gondoskodását a családban és a baráti társaságban. A Kutya az a jó barát, akivel érdemes egy életre társulni. A nyíltság és õszinteség mindkettõjük számára igen fontos.

vissza egy oldalt

vissza a Webújság kezdőlapjára

© 1997 Webujság |