KAKAS

A Kakas bátor, büszke, mindig megmondja, amit gondol. Igaz, szereti a feltûnést, vágyik az elismerésre, szereti, ha észreveszik. Semmi nem tudja a Kakast annyira elkeseríteni, mintha mellõzik. Mindezt a Kakas nemcsak hiúságból teszi, sokkal inkább belsõ bizonytalansága miatt. Ezért mindenkinek tudnia kell, hogy a világon van, nem szabad õt elfelejteni.

A Kakas jegyében született férfi meglehetõsen konzervatív, bár az elsõ pillanatban ez nem tûnik fel. Kellemes társasági lény, mindig barátságos és elõzékeny. Minden helyzetet gyorsan átlát, de többnyire nem bízik másokban, csak önmagában. A Kakasok szívesen építenek fel álomvilágot, amelyben a fényes fõszerep nekik jut. Nem szívesen vállalnak nagyobb kockázatot. De ha kényszerítik õket, belemennek a legveszélyesebb kalandokba is. A szerelemben a Kakas tüzes, hamar lángra lobban. A Kakas-nõk és -férfiak egyaránt kedvüket lelik abban, ha elcsavarhatják valakinek a fejét. Gyakran párosul a szerelmükben a csapodárság az érvényesülési vággyal. Maróan gúnyosak tudnak lenni. A régi kínaiak ezt így fejezték ki: "Végzetes adottságuk van ahhoz, hogy azt bántsák meg a legjobban, akit a legjobban szeretnek." Nehezen találnak maguknak olyan megbízható, hûséges partnert, amilyenre szívük szerint vágynak. Életük többnyire nagyon változatos Szükségük van az állandó felemelkedésekre és zuhanásokra. Szeretnek ujjongani, szeretik a vidámságot, de a zûrzavarokat is élvezik .

A Kakas-gyerekek megpróbálnak korán belekóstolni az életbe. Tanáraikra és társaikra hatást akarnak gyakorolni. Szívósságukkal, energiájukkal mindig elérik azt, amit elhatároztak. Már fiatal korukban is megmutatkozik nagy találékonyságuk. Erõsek, elevenek, kiváló sportolók. Vasból van az idegrendszerük, nagyon jó a szervezõkészségük. Szívesen mennek tanári vagy tiszti pályára.

A Kakas-nõ számára a házasság nem kényszerzubbony. Ezt férjüknek már a házasság elején tudomására hozzák. A Kakas-nõ nem a legjobb anya. Nem tudja elképzelni életét gyerek nélkül, nem hanyagolja el õket, de ha a szerelemrõl vagy az érvényesülésrõl van szó, akkor a gyerek a második helyre kerül. Ha egy Kakas-nõ kiszemel magának egy férfit, elõbb-utóbb biztosan megszerzi magának.

A szerencse általában nem hullik az ölükbe, mindenért keményen meg keli dolgozniuk.

A Kakas-férfinak szüksége van arra, hogy nõk vegyék körül. Férfiak társaságában nem érzi jól magát, riválisokat lát bennük. A Kakas-nõket könnyû becsapni, igen naivak, gyanút1anok, hiszékenyek...

A Kakas sokat olvas, az újdonságok nem kerülik el a figyelmét. Tudása gyakran csodálatra méltó. Mivel már gyerekkorukban sokat olvasnak, néha koravének tûnnek. Késõbb fõleg a kémia és fizika iránt érdeklõdnek. Ifjúkorukban kutatók, pilóták, tengerészek akarnak lenni. Lakásuk berendezésében konzervatívak. Ízlésük mértéktartó. A pénzzel nem mindig bánnak jól. Kontójukat minden lelkiismeret furdalás nélkül túllépik. Szívesen utaznak. De ha valami, pl. az idõjárás nem olyan, amilyennek elképzelték, borzalmasan fel tudnak háborodni.


Párkapcsolatai más jegy szülötteivel:

Patkány, Bivaly, Tigris, Nyúl, Sárkány, Kígyó, , Kecske, Majom, Kakas, Kutya, DisznóKakas-Kakas: Ha két Kakas találkozik, gyakran harcra kerül sor közöttük. Jól ismerik egymás gyengéit, és nem kímélik egymást. Kezdetben elvakítja õket a másik vakmerõ fellépése, ragyogó külseje. De aztán könyörtelen nyíltsággal mondják meg egymásnak véleményüket, egyikük sem enged a maga igazából. Szeretnek nagy lábon élni, és ez anyagi nehézségekhez vezethet. Nem igazán harmonikus a kettõjük kapcsolata.

Kakas-Patkány: Szerelmi életük nagyon érdekes lehet. Ha a Kakas az ügyes Patkányt választotta élettársául, nem lesz gondja a jövõjét illetõen. A Patkány akkor sem hagyja el a Kakast, ha észreveszi, hogy feltûnõ viselkedése mögött bizonytalanság rejtõzik. Mindketten hajlamosak rá, hogy két kézzel szórják a pénzt, így anyagi szempontból együttlétük nem veszélytelen.

Kakas-Bivaly: Bár a Kakas nagyvilágian és vakmerõn viselkedik, a Bivaly hamarosan rájön, hogy bizonyos fokig ugyanolyan konzervatív, mint õ maga. Ez megtöri a jeget kettõjük között, s a Kakas egyre jobban értékeli a megbízható és figyelmes Bivalyt. Egyformán szeretik a családi tûzhely melegét. A Bivaly szenvedélye és érzékisége nem sej tett képességeket ébreszt a Kakasban.

Kakas-Tigris: Talán jó barátság igen, de szerelem aligha alakul ki közöttük. Partnerkapcsolatuk akkor jó, ha ritkán látják egymást. A Kakas mindig úgy érzi, hogy a Tigris elnyomja, és ezt a Kakas nem tudja elvise1ni. A Kakas élete a szerelemben és munkában egyaránt küzdelmes. Amit megszerez magának, az kedves is számára. A Tigris viszont nem ragaszkodik ahhoz, amit megszerezett. Már emiatt is örökös harcban állnak egymással.

Kakas-Nyúl: A Kakas bátorsága a nehéz helyzetekben hatással van a gyengébb Nyúlra. Ha egy Kakas beleszeret a Nyúlba, drága ajándékokkal halmozza el. De mivel a Nyúl igen takarékos, ez a kényeztetés inkább nyugtalanítja, mint boldogítja. A Kakas szereti a nagy gesztusokat, gavallér, színes álmokat szõ. A Nyúl viszont beosztó, pedáns és egyszerû. Ahhoz, hogy kettõjük kapcsolata jó legyen, mindig valami újat kell teremteniük.

Kakas-Sárkány: A Kakas szeret társaságban villogni. Az eredeti Sárkánnyal az oldalán felülmúlhatatlan középpont. A Sárkány az a partnere a Kakasnak, akire szüksége van, hogy az életben elõbbre lépjen. A Sárkány kissé rámenõs viselkedése miatt a Kakas nem neheztel, harapós szavait is elviseli. Ha a Kakas igaz szívbõl szereti a Sárkányt, állandóan bizonyítani akarja vonzódását. Ez nézeteltérésekhez vezethet, mert a Kakas nem látja be, hogy a Sárkánynak néha az egyedüllétre is szüksége van.

Kakas-Kígyó: A Kígyóval nem a legharmonikusabb a Kakas kapcsolata. A Kígyók elbûvölik ugyan, de könnyedségük, nyugodtságuk mögött a Kakas veszélyt sejt. Elõfordulhat, hogy még javában udvarol a Kígyónak, amikor az már más utakon jár. Ez annyira boldogtalanná teheti a Kakast, hogy az élettõ1 is elmegy a kedve. De csak átmenetileg, mert egy ilyen súlyos esa1ódás után õ sem marad hû. Új partner után néz.

Kakas-Ló: A viharos, vad, minden új rá fogékony Ló nagy zûrzavart okoz a kimért Kakasnak. Elvárja a Kakastól, hogy az állandóan hangoztassa a Ló fontosságát. Mivel a Kakas 'maga is önzõ és csodálja önmagát, ez elõbb-utóbb összetûzéshez vezet. Jól elszórakoznak együtt, jókedvükkel másokat is fel tudnak vidítani, de otthon a négy fal között már apróságokon is hajba kapnak.

Kakas-Kecske: A Kecske báj a ellenállhatatlan a Kakas számára, igaz, ide-oda ugrálásával zavarba is tudja õt hozni. A Kecskének a misztikus dolgokhoz való hajlamával a reális Kakas nem tud mit kezdeni. Viszont ez a tulajdonsága érdekessé, csodálatraméltóvá teszi a Kecskét. A Kecske kedveli a luxust, a Kakas viszont nem tud okosan háztartást vezetni, így aztán anyagi helyzetük legtöbbször siralmas.

Kakas-Majom: A Majom egy-két orrhosszal mindig a Kakas elõtt jár. Ez a hiú Kakasnak nem tetszik. Amiben hasonlóak: az érzelmekbe egyikük sem merül bele nagyon mélyen. Szívesen flörtölnek s emiatt -legalábbis rövid idõre- rokonszenvezhetnek egymásnak. Ismerik a legújabb vicceket, szívesen és hangosan nevetnek mindketten. A szerelemben a Majom gyakran akrobatikusnak mutatkozik, és ez a konzervatív Kakasnak nem tetszik.

Kakas-Kutya: A Kakas számára a Kutya körülménves és túl nehézkes. A Kakas azt sem érti, hogy a Kutya a külsõségeknek miért nem tulajdonít kellõ fontosságot. A szerelemben a Kutyát mégis gyakran lendületbe hozza a Kakas, mert szenvedélyét fel tudja ébreszteni. Anyagi gondjaik együtt nem lesznek, mert a beosztó Kutya nem engedi, hogy a szorgalmas Kakas a fáradságosan megszerzett pénzt fölösleges dolgokra elköltse.

Kukas-Disznó: A Kakas szeret nyíltan véleményt nyilvánítani. Az érzékeny Disznónak ez rosszul esik. A Kakasnak csak fáradságos munkával lehetnek esélyei a Disznónál. Házasságban a Disznó anyáskodik a Kakas fölött, elkényezteti. A Kakas fel, -feltörõ agresszivitása a Disznót e1szomorítja.

vissza egy oldalt

vissza a Webújság kezdőlapjára

(c) 1997 Webujság 1615 Bp.Pf.:247. tel/fax 308-9539