KECSKE (BARÁNY)

A Kecske elragadóan kedves és bájos. Egyszerûen szeretni kell. Sokat vár az élettõl, de nem akar mindezért megdolgozni. Nem arra született, hogy saját magától megálljon a maga lábán, mindig kell valaki, aki ösztönzi, aki mögötte áll. Egyedül nem érzi jól magát, a másik gondoskodására, kedves vonzódására feltétlenül szüksége van. Hirtelen lelkesedik, de általában nem sokáig tart a lelkesedése. Nagyon fontos, hogy anyagilag biztonságban éljen. Nagyobb erõfeszítésre is képes, hogy ezt elérje. Mindig magasabbra tör, de segítséggel.

Jószívû, jóindulatú. Mások véleménye mindig fontos számára. Szokatlanul kreatív, mesés ötletei vannak, és senki sem ért hozzá jobban, mint a Kecske, hogy saját ötleteit másokkal megvalósíttassa. Élénk a képzelete, vonzódik a misztikához. Soha nem mond többet vagy beszél hangosabban, mint amennyire szükség van. Szerény viselkedése megtévesztõ, a Kecske nagyon igényes és sok-sok minden kell neki ahhoz, hogy elégedett legyen. Nem köt gyorsan barátságot, de akit méltónak talál rá. annak barátja marad egy életen át. Csodálatosan érzéki és hûséges tud lenni. De érzékenysége miatt sok idõre van szüksége, míg teljesen megbízik társában. Nem túlságosan jó szervezõ, de azt a látszatot tudja kelteni, mintha hihetetlenül gyakorlatias lenne. A rutint gyûlöli, a pontosságot soha nem fogja elérni.

Nem szívesen mond le semmirõl, viszont szokatlanul nagyvonalú tud lenni, ha az ajándék semmibe sem kerül neki. Csalhatatlan ösztöne van ahhoz, hogy pénzhez jusson. Döntéseiben borzasztóan hirtelen. Minden lehetséges a Kecskénél, csak azt az életet nem szereti, amely évekre rögzített szolgálati idõt ír elõ. Egy rosszindulatú megjegyzés a Kecske-nõkrõl: õk adják ki a legtöbb pénzt ha nem a saját pénzükrõl van szó. Ez azonban túlzás.

A Kecske-nõ nem akarja kihasználni a férfiakat, de ha felfedez valamit, ami kielégíti a szép, az esztétikum iránti vágyát, nem tud ellenállni neki. Kissé megbízhatatlan és életvidám. Szívesen lakik a zöldben, messze a zajtól, bûztõl, egy tipikus parasztházban, kerttel és 1ehetõleg sok érkezõ, távozó emberrel. A nagy üzletektõl jobb, ha távolmarad, hacsak nincs hûséges, megbízható tanácsadója.


Párkapcsolatai más jegy szülötteivel:

Patkány, Bivaly, Tigris, Nyúl, Sárkány, Kígyó, , Kecske, Majom, Kakas, Kutya, Disznó


Kecske-Kecske: Rokonszenveznek egymással, életközösségük mégis sok bajjal jár együtt. A gyakorlatias dolgokban jobb, ha józan tanácsadójuk van. A luxust szeretõ Kecske nagyon tudja értékelni az anyagiakat, de hogy mibõl legyen elég pénz, azzal inkább a társa foglalkozzon. A két Kecske viszont csodálatosan romantikus lehet együtt.

Kecske-Patkány: Nem sokat tudnak kezdeni egymással. A nyugtalan Patkányt idegesíti a Kecske kissé körülményes modora, pontatlansága, riasztja a Kecske mimóza-érzékenysége. Szerelmi kapcsolatukban kölcsönösen gyengédek lehetnek egymáshoz, de a harmónia éppen a Patkány nyugtalansága miatt könnyen felborulhat.

Kecske-Bivaly: A Bivaly udvariasság nélküli közvetlensége, ahogyan céljára tör, a finomérzékû, mûvészi hajlamokkal rendelkezõ Kecske számára durva és kulturálatlan. A Kecske változékony hangulatát és elégedetlenségét viszont az alapos, szorgalmas, megbízható Bivaly viseli el nehezen. A testi szerelemben sem találnak közös nevezõre, a fantáziadús Kecskének itt is finom légkörre van szüksége, a Bivaly vadsága megrémíti, elijeszti.

Kecske-Tigris: Nem sok hasonlóság van közöttük. A Kecske óvatos, nyugodt, elõvigyázatos életmódja és állandó elégedetlensége az izgága, rámenõs Tigrist õrületbe kergeti. Tartós kapcsolatnál biztos, hogy a Kecske húzza a rövidebbet, mert ha a Kecske kedvéért belemegy is a kompromisszumokba a Tigris, tartósan ez sem jelent biztonságot a Kecske számára. Érzékeny természete miatt pedig soka tart, amíg egy ilyen csalódást kihever.

Kecske-Nyúl: Ideális kapcsolat. Minden területen megértik egymást. Két melegszívû, kedves, Segítõkész teremtés, mintha egymásnak teremtették volna õket. Hûek egymáshoz, szinte nincs is vita közöttük semmiben. Mindketten ismerik, tiszteletben tartják egymás érzékenységét.

Kecske-Sárkány: Az ügyes, öntudatos Sárkányra a szeszélyes, tétovázó Kecskének szüksége van. Sokoldalú tehetségét az ösztönzõ Sárkány mellett kedvére kibontakoztathatja. A kölcsönös érdeklõdés sajnos hamar megszûnik, ha a Kecske úgy érzi, hogy a Sárkány mulat határozatlanságán. Megsértõdik, és nehezen bocsát meg.

Kecske-Kígyó: A türelmes Kígyó a hirtelen Kecskének társa jó társa lehet, ha kész arra, hogy saját jelleméhez alkalmazkodjon. A biztonságot, azonban, amit a Kecske keres, aligha fogja a Kígyónál megtalálni. Közös cél vagy feladat hihetetlenül erõsítheti a kapcsolatukat, szokatlan teljesítményre képesek együtt. Bajban viszont nem nagy támaszt jelentenek egymásnak, a Kígyó hajlamos arra, hogy mindent feketén lásson, a Kecske összeroppan, ha túlterhelik. A szerelemben a Kígyó kétszínûsége mélyen megsebezheti a Kecskét.

Kecske-Ló: A vonzó, kedves, szórakozott Kecske. a tevékeny Lóban jó partnerra talál. A Kecske hagyja, hogy elkényeztessék, élvezi az élet kellemes dolgait, és nem zavarja, ha a Ló ebben a kapcsolatban az erõsebb. Gyengéden szereti, bár elõfordulhat, hogy a Ló harsánysága az idegeire megy. Ilyenkor visszavonul és duzzog. A Ló viszont élvezi, hogy megmutathatja a Kecskének, mi mindenre képes.

Kecske-Majom: A Majmot a Kecske bája és szelídsége elragadja. A Kecske csodálja a Majom õrült ötleteit, játékait, még a Majom gúnyolódásait és csínytevéseit is megbocsátja. Ezt soha el nem fogadná mástól. A fantáziadús Kecske és az eredeti majom szárnyakat adhatnak egymásnak. Ügyelniük kell azonban arra, hogy a munka ne vesszen el a bolondozásban. s a Kecskének el kell fogadnia, hogy a Majom a hûséget nem ismeri.

Kecske-Kakas: A Kakast lenyûgözi a Kecske bája, hosszú ideig a lábánál hever. Amint azonban a Kecske bírálgatni kezdi és elégedetlenkedik vele, a Kakas máris menekülne. A szerelmi életben csodálatosan összeillenek. Egyikük sem különösen takarékos, többet adnak ki, mint amennyit szabadna. Unatkozni soha sem fognak egymás mellett.

Kecske-Kutya: A Kutya nem érti meg a Kecske szellemi szárnyalását, inkább a realitások talaján marad. Az, hogy a szerelemben hûséges, a Kecskének kevés. A Kutyát megbabonázza a Kecske nagyvonalú gondolkodása, jótékonysághoz való érzéke, de elvárj a Kecskétõl, hogy az õ nézeteit is megértse. Kapcsolatuk tehát nem zökkenõmentes.

Kecske-Disznó: A két szeretetre méltó jegy jól megérti és kiegészíti egymást: A Kecske, akár a Disznó, az élet élvezésére született. A Disznó ért hozza, hogy a legjobb oldalát mutassa, és az elkényeztetett Kecskének megadja azt, amit az elvár. A melegszívû és jóravaló Disznó soha sem fogja megsérteni az érzékeny Kecskét. A Kecske sem akar fájdalmat szerezni a Disznónak. Sokat és szívbõl fognak együtt nevetni, bár nem a nagy szenvedély lesz jellemzõ kapcsolatukra.

vissza egy oldalt

vissza a Webújság kezdőlapjára

© 1997 Webujság |