KUTYA

A hûség és a megbízhatóság a Kutya legjellemzõbb tulajdonsága. A legnagyobb állóképességgel, állhatatossággal rendelkezik, ami csak elképzelhetõ. Igen család szeretõ. Ha megbomlik a családi harmónia, boldogtalan, és igyekszik a békét gyorsan helyreállítani. A legnagyobb idealisták közöttük találhatók. Önzetlenek, nemcsak saját magukra gondolnak. és fáradságot nem ismerve dolgoznak, hogy elérjék a közös célt.

Hibájuk: gyakran önfejûek és konokok. Nehezen viselik el a bírálatot. Ha valami nem a kedvük szerint történik, ingerlékenyek és harapósak lesznek. De csak rövid idõre. A következõ pillanatban segítenek - akár az ellenségeiknek is. Nincs még egy olyan állatjegy, amelyik. Segítõkészebb lenne nála. A Kutyára mindig lehet építeni. Feláldozza magát másokért. A külsõségek nem érdeklik, nem dicsekvõk. Ragaszkodnak kedves tárgyaikhoz, ruháikat évekig hordják, nehezen válnak meg tõlük. A Kutya-nõk a legagresszívabb férfiakkal is kijönnek, nyugalmukat megõrzik. Mindig készek a vigasztalásra, a kiengesztelésre.

A Kutya-gyerekek szeretik, ha kényeztetik õket. Mindig van egy csendes sarkuk, ahová egyedül visszahúzódnak, ahol álmodoznak. Kedvenc játékukat sokáig megõrzik. Hivatásukban nem nagyra törõk, kiegyeznek a második hellyel is. Nem halmoznak fel nagy anyagi Javakat, kevesebbel is beérik. Szívesen morfondíroznak. Minden kutyában rejtõzik egy kis filozófus.

A Kutya-nõ, a Kutya-férfi szerény, azt hangsúlyozzák hogy a boldogsághoz kevés is elég az életben. Nem anyagiasak, de a-pénzre azért szükségük van, hogy másokat kényeztessenek, boldoggá tegyenek. Kissé bizalmatlanok, ezzel aztán a maguk és mások életét megkeseríthetik. A Kutya alapos, amit tesz, azt mindig meggondoltan teszi. Szorgalmas de ezt környezete nem mindig ismeri el. Borúlátó. Állandó félelemben, riadókészültségben él. Általában nem bõbeszédû. Állhatatossága miatt a szerelemben majdnem mindig cé1hoz ér, pedig nem sieti el a dolgot. Ha a Kutya partnere is türelmes, ideális házasság jöhet létre. A Kutya-nõre nyugodtan rá lehet hagyatkozni, hû, rendszeretõ, kiváló háziasszony, gyerekeirõl lelkiismeretesen gondoskodik. Nagyon igazságos. Magánál és másoknál is magasra teszi a mércét - az erkölcs terén is. Gyakran választ olyan pályát, ahol a szegényeken, betegeken, gyengéken segíthet. Szívesebben ad, mint kap. Nagyvonalú, és hálát soha nem vár e1 jócselekedeteiért. Akinek Kutya a partnere, ne felejtse el, hogy a legnagyobb szerelem idején is szüksége van egy zugra, egy csendes sarokra, ahol zavartalanul egyedül lehet. A Kutya ugyanis individualista, olykor félénk, néha valóságos különc, de a legkedvesebb fajtából.


Párkapcsolatai más jegy szülötteivel:

Patkány, Bivaly, Tigris, Nyúl, Sárkány, Kígyó, , Kecske, Majom, Kakas, Kutya, Disznó


Kutya-Kutya: Gyakran szavak nélkül is megértik egymást. Értékelik egymás hûségét és megbízhatóságát. De ebbõl a kapcsolatból hiányzik a feszültség, ami a szerelmet érdekessé teszi. És ha valamelyiküknek rossz a hangulata, a másik nem tudja kiragadni a bajból.

Kutya-Patkány: A Kutya kötelességtudatát, hûségét a kissé megbízhatatlan Patkány tudja értékeli. A Kutyának a Patkányt mindig rövid pórázon kell tartania, mert a Patkány hajlamos a kicsapongásra. A Patkány viszont ki tudja húzni a Kutyát nagy világfájdalmából. Egy Patkánynak mindig jó dolga lesz a Kutyával, s a Patkány is mindent megtesz azért, hogy életük kellemes legyen.

Kutya-Bivaly: Kettõjük kapcsolata nem felhõtlen. A Bivaly makacssága a Kutyát gyakran feldühíti, érzékisége pedig megijeszti. Számára ugyanis a jó barátság többet ér a szenvedélynél, de egymás hûségére soha nem panaszkodhatnak.

Kutya-Tigris: A Tigrissel való kapcsolat értelmet és tartalmat ad a Kutya életének. Magas célokat tûznek maguk elé, harcolnak az igazságért, és egyikük sem képes a kompromisszumokra. A Kutya kritikus értelme megvédi a Tigrist hibáitól, amíg a Tigris derûlátása átsegíti a Kutyát a mélypontokon.

Kutya-Nyúl: A Kutya és a Nyúl határtalan bizalommal van egymás iránt. A Kutya biztonságérzetet nyújt a Nyúlnak, a Nyúl gyengédséggel és ügyességgel a Kutya hiányzó önbizalmát adja vissza. A Kutya nem tudja jól kimutatni az érzelmeit a Nyúl iránt, de a Nyúl érti és jól értelmezi a Kutya esetlenségét, félszegségét.

Kutya-Sárkány: A Sárkány fõvényességét a Kutya nem nézi jó szemmel, a Sárkányt szemfényvesztõnek tartja. A Sárkány pedig úgy érzi, hogy a Kutya hátráltatja õt tervei megvalósításában. A Kutya hûségét a Sárkány nem értékeli kellõképp, a Sárkány ugyanis nem ragaszkodik a tartós kapcsolathoz.

Kutva-Kígyó: Mindketten hajlanak a pesszimizmusra. A Kutyának tetszik a Kígyó biztos és elegáns fellépése, csodálja szépségét. Az sem zavarja, hogy a Kígyó teljesen birtokolni akarja. Sõt, ha a Kutya szerelmes lesz, feltétel nélkül szeret. A Kígyó simulékony természetével könnyen eléri, hogy a Kutya teljesen odaadja magát neki. Ez azonban nem jelenti azt. hogy Kígyó minden félrelépését képes megbocsátani. Így azután kapcsolatuk nem lesz zavartalan.

Kutya-Ló: Életüket jól be tudják rendezni együtt. A Kutyának a Lovat hosszú kötélre kell engednie, hogy az ne érezze a kötöttséget. Így kapcsolatukban a harmónia uralkodik. A Kutya szereti, hogy a Ló jó házigazda. vendégeit szórakoztatja, elkápráztatja. Ezért dicséri is. A Kutya jól ért a Ló gondjainak megoldásához. Ezért viszont a Ló csodálja õt. Kiválóan kiegészítik egymást.

Kutya-Kecske: A gondtalan Kecske néha kissé bogarasnak tetszik a Kutya szemében. Érdeklõdésük teljesen különbözõ, ezért gyakran vitatkoznak. A fény és a pompa hidegen hagyja a Kutyát, a Kecske viszont ragaszkodik hozzá. Kapcsolatuk nem lehet harmonikus.

Kutya-Majom: A Kutya mindenért a végsõkig küzd, a Majom mindent félvállról vesz. Így a kapcsolatuk igen nehéz. Különösen a szerelmet veszi a Kutya komolyan, s ha valaki a szívével játszik - és a Majom ezt gyakran megteszi -, az nagyon meghántja. Kitör belõle a pesszimizmus, visszavonul a maga csendes kis zugába.

Kutya-Kakas: Igen nagy a különbség kettejük között. A Kakas csapodárságát - nemcsak a szerelemben - a Kutya nehezen bocsátja meg, de gyámkodását sem viseli el könnyen. A Kakas viszont a hû Kutyával az oldalán, magasratörõ terveit minden nehézség nélkül megvalósíthatja. Üzleti ügyekben jól kiegészítik egymást és eredményesek, mert mindketten képesek a szívós harcra.

Kutya-Disznó: Lehozzák egymásnak a csillagokat az égrõl. De legtöbbször megelégednek azzal is, hogy a családi tûzhelynél melegedjenek. Az életet pompásan elrendezik maguk körül. Ha a Kutyának gondjai vannak és szomorú, az élénk, vidám Disznó felvidítja. Jól segítik egymást a javak megteremtésében is. A békés Disznóval az oldalán a Kutya megtalálja azt a harmóniát, amire vágyik.

vissza egy oldalt

vissza a Webújság kezdőlapjára

© 1997 Webujság |