A Lovak hiúak, szeretnek feltûnést kelteni. Ha belépnek valahova, rögtön magukra vonják a figyelmet és a többiek mellékszereplõkké válnak. Hajlamosak fejjel menni a falnak. Ilyenkor nem segít a jó tanács. A Ló mindig azt teszi, amit jónak lát. Spontán elhatározásaikkal kétségbe ejtik partnerüket. Olykor nagyképûek, de ez közkedveltségüket nem csökkenti. Gyakran megrészegülnek saját hatalmuktól, sikerüktõl. Talpraesettek kifelé nagy öntudatot mutatnak és határozottak, befelé nagyon is tisztában vannak gyengéikkel, és ez bizonytalanná teheti õket. Mindig szükségük van a biztos otthonra, a szeretõ partnerre. Szenvedélyes szeretõk. A szerelem fontos szerepet játszik az életükben. Szerelembõl a legnagyobb ostobaságokra is képesek. De elhatározásuktól ekkor sem lehet eltéríteni õket. A Ló nem hû. Amilyen gyorsan fellángol a szerelme, olyan gyorsan le is lohad. Szereti a szabadságot és a függetlenséget. Ez már gyerekkorában is észrevehetõ. Nem kedvelik, ha le akarják kötni vagy be akarják zárni õket. Óriási, szinte kimeríthetetlen energiával rendelkeznek.

Szívesen utaznak, légszívesebben társaságban. Nem érzik jól magukat egyedül. Nem szívesen maradnak meg egy helyen. Nyugtalanok, s türelmetlenségük miatt nem képesek egy tájat, egy országot igazán élvezni. A négy fal között, otthon ülni a legborzalmasabb gondolat a Ló számára. A Ló-nõk szívesebben vesznek, mint sütnek süteményt, hiszen a boltban olyan jókat lehet fecsegni! A Ló-nõ mindig követi a legújabb divatot. Általában karcsú és jó megjelenésû. Ért hozzá, hogy férfi nélkül is érvényesüljön. Már tizenéves korában is saját útját járja a Ló-lány. Szoros kapcsolatra ifjú éveiben nem törekszik. A Ló-nõknek nagyok az igényeik, nincs könnyû dolga annak a férfinak, aki elveszi õket feleségül. Folyton folyvást a saját akaratukkal akarják érvényre juttatni a szerelemben is. A válási. arány közöttük igen magas.

A Lovak szokatlan vidámsággal vannak megáldva csodálatosan tudnak szórakoztatni. Ha még meg is dicsérik õket, csúcsteljesítményre képesek. Középkoruk felé a legvadabb Lovak is lecsitulnak, lendületük is alábbhagy. A nagy láng takarékon ég tovább. Lehiggadnak, kiegyensúlyozottabbak, elégedettebbek lesznek. Gyakran életmûvésszé válnak.

Minden hatvanadik évben születik a "Tûzló". Azok a "Tûzlovak", akik ma élnek, 1906-ban vagy 1966-ban látták meg a napvilágot. A "Tûzlovak" nem átlagemberek. Nem köznapi módon élnek, sokra viszik, nagy mû-vészek, politikusok lesznek, de akad olyán is, aki tönkreteszi önmagát és családját. Visszatérve a "normális" Lovakhoz: pénzügyekben szinte hatodik érzékkel rendelkeznek. Anyagi helyzetük miatt nem kell aggódni.


Párkapcsolatai más jegy szülötteivel:

Patkány, Bivaly, Tigris, Nyúl, Sárkány, Kígyó, , Kecske, Majom, Kakas, Kutya, Disznó


Ló-Ló: Bár megértik egymást, nem lesz felhõtlen kapcsolatuk. Például a pénz miatt, amibõl soha nem elég. De ha anyagilag nem rózsás a helyzetük, említett hatodik érzékük mindig kihúzza õket a bajból. Akkor tartós az együttlétük, ha egyenrangú partnernak tartják társukat. Boldog kapcsolat alakulhat ki közöttük, ha tiszteletben tartják egymás függetlenségi igényét, nem telepednek túlzottan egymásra.

Ló-Patkány: Csak kivételes esetekben alakul ki jó kapcsolat közöttük. Békés egymás mellett élés ritkán adódik kettõjük kapcsolatában. Ha mégis, sokat tanulhatnak egymástól. A Patkány megtanulhatja a Lótól, hogyan kell élvezni az életet; a Ló pedig azt, miként lehet elérni valamit türelmetlenkedés és hangoskodás helyett kedvességgel, bájjal, taktikával. Ha szerelem szövõdik közöttük, a Lónak kell kompromisszumot kötnie.

Ló-Bivaly: Sok súrlódás adódik kettõjük között. A Bivaly túlzott kényelmessége a Ló idegeire megy. Sokszor esik a Bivaly a szenvedélyes Ló karjaiba anélkül, hogy valójában akarná. A kijózanodás késõbb következik be, fõleg akkor, ha a türelmetlen Ló megunja a Bivaly ragaszkodását. De néha sikerül a Ló lelkesedését átvinni a Bivalyra is, és akkor semmi sem áll boldogságuk útjában.

Ló-Tigris: A viharos, forradalmár típusú Tigrist elismeri a Ló- Tüzes, féktelen természete megfelel ízlésének. Együtt olyan erõsnek érzik magukat, hogy semmi sem lehetetlen vagy elérhetetlen számukra. Ha van kitartásuk, gyõznek. A Tigris idealizmusát nem mindig érti meg igazán a felületes Ló, de soha nem fogja a Tigrist cserbenhagyni. Jó társa lesz a Tigrisnek, reális tanácsaival segíti, és a Tigrisnek szüksége is van ezekre.

Ló-Nyúl: Az életrõl merõben eltérõ a felfogásuk. Mégis titkos rokonszenv él a nagy Ló és a kis Nyú1 között.A Ló jó kedélye jól megfér a Nyúl békés természetével. De ha a Ló sokat henceg, a Nyúl undorodva elfordul tõle. A Ló rámenõs, a Nyúl szeret csendesen otthon üldögélni. Ahhoz, hogy hosszú távon jó legyen a kapcsolatuk, bizonyos szabadságot kell egymásnak adniuk.

Ló-Sárkány: A Ló és a Sárkány lendületükkel az élet minden gondjának-bajának nekivághatnak. De a Sárkány igazán önzetlen, a Ló pedig inkább önzõ. Néha úgy el tudja vakítani a Sárkányt, hogy az észre sem veszi ezt a hibáját. Késõbb, amikor már kritikusabban nézik egymást, az új kalandokra törekvõ Ló az igényes és bonyolult lelkû Sárkányt terhesnek találj a.

Ló-Kígyó: Egy elbûvölõ pár. Féktelen vadság az egyik részrõl, tartózkodás a másikról. Egyikük sem törõdik sokat mások véleményével. A Kígyó a dolgok igényegét kutatja, a Lónak viszont nincs sem ideje, sem kedve ezeket boncolgatni. Bár a Kígyó nem veszi túl komolyan az igazságot, azt mégsem nézi el, ha a Ló be akarja csapni.

Ló-Kecske: A Kecske bájos lényében kedvét leli a Ló. Az érzékeny Kecske. védõ ösztönöket vált ki a Lóban és a tettrekész Ló rendezi ebben a kapcsolatban az anyagiakat. Mindketten romantikára, gyöngédségre és szeretetre vágynak, így kapcsolatuk nagyon jó, komoly válságokat is elbír.

Ló-Majom: A Majom a Ló fején táncol. Az ugrabugra Majomban a Ló vetélytársat lát. Állandóan túl akarják szárnyalni egymást ötletességben. A szerelmük is gyakran a versengés egy fajtájává lesz. Általában a Ló marad alul, mert õ még forrón szeret, amikor a Majom már új kalandokra indul.

Ló-Kakas: Kalandvágy mindkettejükben bõven van. A Ló szívesen villog eszes Kakasával. Soha nem unatkoznak. A Kakas jól érti, miként vidítsa fel a Lovat, hogyan tartsa ébren érdeklõdését. A Kakas félrelépései azonban súlyos sebeket ejthetnek. Sokban hasonlítanak egymásra, kapcsolatuk tehát tartósan jó lehet.

Ló-Kutya: A Kutya képviseli a szeretett Ló érdekeit. Kalandos vállalkozások esetében sem áll a Ló útjába. A Lónak pedig szüksége van a Kutya gondoskodására: A Lónak nem kell semmitõl tartania ebben a kapcsolatban. A Kutya gondoskodik róla, hogy minden rendben legyen.

Ló-Disznó: A Disznónak nem sok vidám órája lesz a Ló mellett. Nem tud mit kezdeni ekkora energiával. A Disznó egyenessége és jósága ingerli a Lovat. Anyagi téren is nehezen tudnak zöldágra vergõdni. A Dinszó szerint a Ló túlságosan könnyelmû. Csak a szerelemben értik meg egymást, sokszor váratlan módon.

vissza egy oldalt

vissza a Webújság kezdőlapjára

© 1997 Webujság |