MAJOM

Közös jellemvonásuk, hogy szeretik a nagy show-mûsorokat. Kiválóan értenek hozzá, hogy felhívják magukra a figyelmet. Tele van vannak vállalkozó kedvvel. Szájuk, kezük, lábuk mindig mozgásban van. Akkor érzik magukat igazán jól, ha társaságot szórakoztathatnak, és legjobban a saját vicceiken nevetnek. A Majom egy húzásra kiissza a pezsgõspoharat. Keveset törõdik azzal, hogy más emberek miként vélekednek róla. Magával van elfoglalva. Kevés alvással beéri, szenvedélyes dohányos, az alkoholt minden mennyiségben bírja. Csodálatosan mozgékony, dinamikus; a Majmok nem akarnak és nem is tudnak mások lenni. A család néha szenved emiatt, de a Majommal soha nem unalmas az élet.

Vidám természetûek, jó barátok és fogékonyak a tréfára. Értelmük kiváló. Ez már fiatal korukban megmutatkozik tehetségesek, okosak és ügyesek, de sokszor lusták, borzalmasan megbízhatatlanok és felületesek. Néha füllentenek is . . .

A Majmok késõn házasodnak. Nehezen szánják rá magukat, nem szívesen adják fel függetlenségüket. A Majom-nõ ugyanolyan hajlamos a hûtlenségre , mint a Majom-férfi. Csak: a nõ titokban csinálja, a férfi pedig szívesen hivalkodik kalandjaival. A szerelmi bánat nem töri le õket, ennél sokkal jobban szeretik önmagukat. Más jegy alatt születettekben komoly sebeket ejthetnek.

A Majom semmit nem vesz komolyan; számára az élet játék. Játékos természetük miatt szívesen választanak játékokkal összefüggõ munkát. Szerencsés természetûek. Játszva átjutnak az akadályokon, de türelmetlenségük és felületességük miatt néha nagy lehetõségeket szalasztanak el az életben. Ez nem okoz számukra gondot, az élet szüntelenül újabb lehetõségeket kínál...

A Majmok ideig-óráig jó bajtársak, barátjuk me1lett jóban, rosszban kitartanak, de aztán hirtelen eltûnnek. Új és érdekesebb barátért elfelejtik a régit. Ha ezt szóvá teszik, úgy állítják be, mintha a másik lenne ebben a hibás. Addig csûrik-csavarják a szavakat, amíg minden a régi nem lesz közöttük. Már amíg a Majom ismét el nem tûnik .A Majom elbeszéléseiben olykor túlzásokba esik. Logikus gondolkodású, derûlátó, jövõjét mindig fényesnek érzi. Kiválóan ki lehet jönni velük, ha elbeszéléseiket nem hisszük el szó szerint. A Majom hódító mûvészetének nem könnyû ellenállni. A Majom-férfi pompásan érti, miként lehet a nõket rabul ejteni és hálóban tartani. Szerelmi ömlengéseivel csodálatos sikereket ér el.

A Majom-nõ hangulatember. Nem adja ki soha, amit valóban gondol. Szív dolgában õk a legfelületesebbek. Az együttérzés teljesen idegen a Majom-nõktõl. A lelkiismeret furdalást alig ismerik. A flörtre úgy van szükségük, mint a mindennapi kenyérre, csak így érzik jól magukat . A Majom-nõ ruhatára farmernadrágokból és pulóverekbõl áll. Tükör elõtt állni számára idõpocsékolás. Teljesen mindegy, hogy mások mit gondolnak róla, õ úgyis meg van gyõzõdve arról, hogy csinos. A Majmok azt teszik, ami tetszik nekik, amiben kedvüket lelik, még ha az nem is egészen szabályszerû. Mindezek ellenére a Majmokkal nem lehet sokáig haragot tartani. Eredetiségük, jókedvük miatt egyetlen társaság sem tudja õket sokáig nélkülözni. A Majmok az életben szívesen mutatkoznak többnek (drága autó, elegáns szálloda stb.), mint amit valójában megengedhetnének maguknak. Házastársi kapcsolatukban olyan partnerre van szükségük, aki vállalkozó kedvüket egy kissé fékezni tudja. Jótanács mindenkinek, akinek Majom a házastársa vagy a partnere: ne zárjuk õt ketrecbe! Hagyjuk beszélni, hagyjuk terveket kovácsolni, és hagyjuk meg a kis játékait. Csak akkor kell közbelépni, ha valami komolyra fordul a meggondolatlansága miatt. A Majmok. álmodozók, gyakran járnak a fellegekben, de ha egy fontos célt tûznek maguk elé, azt igen szívósan és gyakorlatiasan képesek megvalósítani.


Párkapcsolatai más jegy szülötteivel:

Patkány, Bivaly, Tigris, Nyúl, Sárkány, Kígyó, , Kecske, Majom, Kakas, Kutya, Disznó


Majom-Majom: A Majmot csak Majom értheti meg igazán: hangulatát, önteltségét, bolond tréfákra való hajlamát. Remekül kijönnek egymással, mert nem veszik egymást nagyon komolyan. Szerelmük soha nem szenved majd a fantázia és változatosság hiánya miatt. És ha itt-ott felbukkan egy kaland, nos, azt sem fogják fel tragikusan, hamar napirendre térnek felette.

Majom-Patkány: Sok a hasonlóság. A fordulatos, intelligens és játékos Patkánnyal a Majom nem unatkozik. A szerelemben csodálatosan kiegészítik egymást. De mindig készek égy új fellángolásra. A Patkány gyakran alárendelt szerepet játszik kapcsolatukban, túlságosan csodálja a Majmot.

Majom-Bivaly: Majom és Bivaly találkozásakor a kapcsolat elején hatalmas lehet a fellángolás. Érthetõ, mindketten érzékiek. De idõvel az ellentétek sokasodnak. Ilyenkor a Bivaly - aki az elvekre sokat ad - a leghevesebb jeleneteket rendezheti az állhatatlan Majomnak. A Bivaly dühkitörései félelmetesek: ez már sok Majom szerelmét sebezte meg fájdalmasan. A családi életrõl is mások az elképzeléseik. A Majom a családi tûzhely és gyerekei mellett rabnak érzi magát, a Bivaly számára viszont az otthon harmóniája mindennél fontosabb.

Majom-Tigris: Heves szerelemre tudnak lobbanni egymás iránt. Ilyenkor a tüzes Tigris tudásának legjavát dobj a be. De a szerelem e mûvésze sem képes arra, hogy elvegye a Majom kedvét az új kalandoktól. Ez nagyon bántja a büszke Tigrist. Különösen az sebzi meg, hogy a Majom milyen agyafúrt módon szarvazza fel. Ha mindketten túljutnak a középkoron, nyugodtabbak és megfontoltabbak lesznek, jobban kijönnek egymással.

Majom-Nyúl: Egy gyengéd, simulékony Nyúl el tudja bûvölni a Majmot: csodálja benne az összes olyan tulajdonságokat, amelyek benne nincsenek meg. Csodálja diszkrécióját, elõkelõ tartózkodását és õszinteségét. Mindezekért a Majom okos tanácsaival és bátor tetteivel mindig a bátortalan és kicsit félõs Nyúl oldalán áll, amikor annak szüksége van rá. Anyagi vonatkozásban ketten együtt sokra vihetik: A Nyúl nem veszi zokon a Majom változó hangulatát és tréfáit, annyira békeszeretõ.

Majom-Sárkány: Ideális pár. Mindkettõ erotikus kisugárzású. A szellemes, sikerekhez szokott Sárkány oldalán a Majom elég erõsnek érzi magát ahhoz, hogy megváltsa a világot. A Sárkány újra és újra képes elbûvölni szárnyaló képzeletével, így néha-néha a Majom még a hûségre is képes. Ösztönszerûen érzi, hogy senki nem tudj a õt úgy szórakoztatni és megigézni mint a lendületes Sárkány. Együttlétük sok boldog órát ígér.

Majom-Kígyó: A Majom csodálja a vonzó Kígyót, de fél is annak titokzatos kisugárzásától, mágikus erejétõl. Nem érti hallgatagságát sem. A Kígyó a Majom számára hétpecsétes titok marad. A szerelemben a Kígyó mégis sokat nyújthat a Majomnak. A Kígyó azonban soha nem tûri el, hogy az orránál fogva vezessék. Sok Majom összeroppant már Kígyó birtokló ölelésében.

Majom-Ló: Beleártják magukat egymás dolgaiba, versengenek. De többnyíre a Majomé a gyõzelem. A Majom soha nem adja meg a Lónak azt az elismerést, amit a Ló elvárna és amire szüksége van. Hamar rájön, hogy a Ló korántsem olyan szuverén, mint amilyennek mutatja magát. Ha úgy érzi, leláncolják, bûnbánat nélkül új partner után néz.

Majom-Kecske: A Majom kiválóan érti, miként kápráztassa el a Kecskét áradó, eredeti ötleteivel. Gyorsan meghódítja, de ne tegye kemény próbatétel elé a Kecske szelídségét, mert megbánja. A Kecske számára a kényelem a legfontosabb. A Majomnak ezt sosem szabad elfelejtenie kapcsolatukban. Pénzügyi téren pedig mindkettõjüknek vissza kell fogniuk magukat!

Majom-Kakas: Egyikük sem tart sokat a bölcselkedés mélységeirõl. A Kakas felületes, de kitartó szorgalmával tud magának egzisztenciát teremteni. Ezt a jellembeli tulajdonságát a Majom ügyesen kihasználja kapcsolatukban. A Kakast szórakoztatják a Majom ötletei. könnyelmûsége, így észre sem veszi hogyan tekeri õt az ujjai köré. Mindketten szívesen bril1íroznak a nyilvánosság elõtt, így fennáll annak a veszélye is, hogy túl akarják szárnyalni egymást. Nem a legideálisabb partnerkapcsolat.

Majom-Kutya: Egyikük sem tudja a másik képességeit kellõképpen értékelni. A Kutya borúlátását és békétlenségét a Majom nem érti meg. Mindketten cinikusak, együttlétük ezért is problematikus. A Kutya mindig úgy érzi, hogy a Majom kihasználja. Megpróbálja meggyõzni az erkölcsi normákról, a kötelességtudatról, de a Majom ezt nem veszi komolyan.

Majom-Disznó: Irigylésre méltó kapcsolat. A Majom és a Disznó néha még húsz év után is úgy él együtt, mint a mézeshetekben. A jólelkû Disznó elnézi a Majom könnyelmûségét, a Majom pedig értékeli a Disznó jó és szerencsés természetét, valamint azt a képességét, hogy az életet mindig a jó oldaláról nézze. A Disznónak kiváló érzéke van a pénz kezeléséhez, a Majomnak pedig a pénz könnyen az ölébe hullik.

vissza egy oldalt

vissza a Webújság kezdőlapjára

© 1997 Webujság |