Nyúl

A Nyúlban nincs semmi forradalmi, viharos, szenvedélyes. Megbízható, jóindulatú, bár olykor kissé fondorlatos. Sok a barátja, de számára a család a legfontosabb. A Nyú1 szeret védeni, anyáskodni, ápolni, gondoskodni. Olykor kicsit körülményes, nehezen dönt, fõleg fontos kérdésekben ingatag, bár megpróbálja erõsnek mutatni magát. Meglehetõsen konzervatív. Nem siet el semmit, életében legfontosabb a biztonság. Ha változtatnia kell valamit vagy valamin, szenved tõle. Igen érzékeny típus, meglehetõsen gyanakvó is, hajlamos mindent félreérteni, könnyen megsértõdik. Hangulatember, olykor igen vidám, de gyorsan le tud törni, látszólag ok nélkül.

A Nyúl-nõ jól öltözködik, jó érzéke van a divathoz, szeret flörtölni, de elsõsorban a biztonságra törekszik. Ez jellemzi a szerelmi életét, ez jellemzõ az üzleti kapcsolataira is. Igen megbízható, jó társ. Egészségük jó, vigyáznak magukra, nem esnek túlzásokba evés, ivás tekintetében. Általában kitûnõ mûvészi adottságokkal rendelkeznek. Sok közöttük az író, költõ, drámaíró. S még egy jó tulajdonsága van a Nyúlnak: ha óvatos természete és megfontoltsága ellenére bajba kerül, ügyesen ki tud mászni belõle.


Párkapcsolatai más jegy szülötteivel:

Patkány, Bivaly, Tigris, Nyúl, Sárkány, Kígyó, , Kecske, Majom, Kakas, Kutya, Disznó


Nyú1-Nyúl: Igen jó kapcsolat házassághoz, kevésbé ajánlható üzleti társuláshoz. A két Nyúl megbízható, gondos, jó társ, remek otthont teremtenek maguknak, utódaiknak. De az üzleti élethez kell egy kis merészség, vakmerõség, s ez hiányzik belõlük. Ragyogóan tudnak alkalmazkodni egymáshoz, s mert békeszeretõk, kapcsolatuk egy életen át harmonikus lehet.

Nyúl-Patkány: Nem igazán szerencsés találkozás, a Nyúl céljaihoz óvatosan, lassan, de becsületesen próbál eljutni az élet minden területén. A Patkány olykor nem a legegyenesebb utat választja, fondorlatos. Ha a Patkány a nõ, ugyanakkor bájával magához láncolhatja a Nyúl-férfit, de az egy idõ után szenvedni fog ebben a kapcsolatban.

Nyúl-Bivaly: Ez sem nevezhetõ ideális kapcsolatnak. A Bivaly kényelmes és konzervatív, s ez a Nyúl számára is idegesítõ, hiszen õ elevenebb, életrevalóbb. A Bivalyt viszont idegesíti a Nyúl nyughatatlansága. Egy idõ után - ha nem hoznak egymásért nagyobb áldozatokat a kapcsolat megromlik. És a sok kompromisszum sem hat hosszú távon üdítõleg az együttélésre.

Nyúl-Tigris: Tulajdonképpen ez a társulás sem igazán jó. Tigris vakmerõsége, harciassága és a Nyúl higgadtsága ellentétes, ez idõvel zavarhatja kapcsolatukat. Ami a Nyulat az elején még szórakoztatja, késõbb idegessé, nyugtalanná teheti. Ha tartós kapcsolatot akarnak, az áldozatot a Nyúlnak kell meghoznia: hagyja érvényesülni, aggályaival ne tegye tönkre társa életét, s akkor a Tigris megmarad mellette.

Nyúl-Sárkány: Ez már ideális kapcsolat lehet, hiszen a Nyúl csodálja a Sárkány eredetiségét, eleganciáját, és igazán jó lehet közöttük a szexuális egyetértés is. A Sárkány egy idõ után ráunhat a Nyúlra, ha az nem igyekszik újat hozni, színesíteni kapcsolatukat, de ez az okos és mûvelt Nyúlnak nem okozhat nehézséget.

Nyúl-Kigyó: A szerelemben kitûnõ kapcsolat, más területen azonban elõbb-utóbb súrlódásokhoz vezet. A Kígyó nagyravágyó, kevésre becsüli a Nyulat. Ha a Nyúl itt is megmutatja, hogy képes felülmúlni önmagát, a Kígyó - hûtlenségei ellenére - visszatér társához. A Nyúl, ha õszintén szereti a Kígyót, házasságukat, kapcsolatukat harmonikussá tudja tenni.

Nyúl-Ló: A Ló hiú, olykor öntelt, a Nyúl szerény. Már ez is ellentétekhez vezethet; ha hosszú távra össze akarnak kapcsolódni, sok mindenben meg kell változniuk: A Nyúl-férfinak imponálnia kell a Ló-nõnek, a társaságban is bizonyítania kell humorát, észbeli képességét. A Nyúl-nõnek pedig temperamentumosabban kell viselkednie a Ló-férfival szemben, ha azt akarja, hogy az ne unjon rá idõvel.

Nyúl-Kecske: Ez a találkozás ideális. Mindketten mûvészetimádók, mindketten óvatosak, szeretik a biztonságot, az otthont, mindketten inkább szemlélõdõk, mint vakmerõk, céltudatosak. Az óvatos Nyúl nem fogja megsérteni az érzékeny Kecskét, ,és az is biztonságban érezheti magát a Nyúl társaságában Üzleti téren is jól kapcsolódnak, s amíg itt megértik egymást, a szerelem is megmarad.

Nyúl-Majom: Ebbõl is jó kapcsolat alakulhat ki. A Nyúl gondoskodással veszi körül a Majmot. Bár természetük ellentétes, bõségesen találnak közös nevezõt. Mindketten társaságszeretõk, és mindketten szeretik, ha sok barát veszi körül õket. Jó a kapcsolatteremtési készségük is. Nehéz helyzetben a bátor és furfangos Majom segíti a kishitû Nyulat. A Nyúl felnéz rá, s ez imponál a Majomnak. Tartós együttélésre mindenképpen alkalmas kötödés.

Nyúl-Kakas: Az ellentétek lehetetlenné teszik, hogy jól megférjenek egymással. A Kakas hencegõ és felületes, és ez a Nyúl számára, aki a biztonságra törekszik, elviselhetetlen. A Nyúl a szerelemben is hûséges, odaadó, s a Kakasra nem ez a jellemzõ. Egy ideig imponálhat a Nyúlnak a Kakas, de késõbb nem lesz zavartalan a kapcsolatuk.

Nyúl-Kutya: Eme, két szeretetre vágyó lény, akik egy hullámhosszon vannak. Biztos, hogy kapcsolatuk ideális. Mindketten a biztonságra törekszenek, hûségesek, jó társak, jól kiegészítik egymást. A Kutya reálisabb, gyakorlatiasabb, a Nyúl inkább mûvészi-mûvészkedõ. De segítik egymást, jóban-rosszban.

Nyúl-Disznó: Ismét jó kapcsolat. Igaz, a Nyúl elsõsorban a romantikus szerelemért rajong, de igen sok tekintetben mégis ideális társak lehetnek. Egyikük sem szereti a kockázatot, a biztonságra törekednek. Reálisak. A Nyúl jó stílusérzéke kiegészül a Disznó kedvességével, udvariasságával. Szívósak, erõsek, jó párt alkotnak.

vissza egy oldalt

vissza a Webújság kezdőlapjára

© 1997 Webujság |