Patkány

A Patkány szereti az anyagi jó világot. Erre törekszik elsõsorban, és ezt elõbb el is éri. Nem éri be kevéssel, mindent meg akar szerezni, elérni, s ha számításai nem válnak valóra, csalódottan vonul vissza. Igaz, ilyen elkeseredett életunt, kedvetlen típussal ritkán találkozunk. Szeretnek a középpontban lenni, társasági emberek; jól szót értenek mindenkivel, született diplomaták. Az életben minden helyzetben fontos szerepet kívánnak játszani; s ez általában sikerül is nekik. Értelmesek és furfangos; terveik tûzön-vízen keresztülviszik. Kedvesek, elõzékenyek és elbûvölõn tudnak viselkedni:

Hihetetlenül szívósak, törekvõk, képesek tartósan hosszan dolgozni célúk eléréséért. Mégis gyötri õket valami állandó félelem a hibázás veszélytõl; csõdbejutástól. Az életet, amikor minden simán megy rettenetesen élvezik. Igen magasra állítják a mércét, szeretnek magas színvonalon élni Ugyanakkor mindenféle társaságban és minden helyen jól érzik magukat, legyen az kiskocsma, drága bár, luxusvilla vagy vidéki ház. A lényeg, hogy sok barát vegye körül õket, és lehetõleg õk legyenek a társaság középpontjában.

A Patkány ismeretségi kõre igen nagy, bár barátja kevés van, mert rosszul választja ki õket. Döntéseiben ugyanis gyakran téved, s nem ismeri fel (vagy csak késõn) az iga értékeket.

A Patkány-nõk már igen korán kiválasztják azt a férfit, akit azután egy életre akarnak, s ha lehet; nem is engedik el õket. Gyakran azonban ez a választásuk is elhamarkodott, téves, s ilyenkor, ha a szerelemben csalódnak de nem harcolnak új szerelemért, partnerért, gyakran teljesen visszavonulnak, feladják álmaikat. Ha társuk megértõ teljes szerelemmel, szenvedéllyel képesek szeretni, elkényeztetik, gyengédséggel veszik körül . Jellemzõ a Patkány hölgyre az érzékiség és az is, hogy igazi, kellemes otthont képesek teremteni választottjuknak. Ha birtokolnak valakit, nem szívesen válnak meg tõle, s ha ez mégis megtörténik, lelkûk békéje, egyensúlya felbillen. A Patkány-nõknek alaposan meg kell nézniük, kit választanak, kibe szeretnek bele, kihez kötik az életûket, mert hajlamosak a meggondolatlan lépésekre. A Patkány-férfiak is vonzók, kedvesek, ügyesek; kitûnõ társasági emberek. Olyanok, amilyeneket a nõk kedvelnek, még akkor is; ha külsõleg nem valami vonzók; mert a kedvességük; jókedélyük így is vonzóvá teszi õket: Hangjuk kellemes, szeretnek jókat nevetni, sokat és szívesen beszélnek. Mind a Patkány nõ; mind a -férfi szereti, ha jókat, kellemeseket mondanak róla. Hiúk, érzékenyek, de szretetreméltók. Hibájuk van bõven. Ilyen például, hogy nem tud titokban tartani híreket, pletykákat, amelyeket nem lenne szabad továbbadniuk. Néha utólag megbánják, hogy már megint eljárt a szájuk. Olykor kifejezetten bõbeszédûk, nem tudják magukba zárni örömüket, bánatukat. Pozitív tulajdonságuk a kitûnõ humorérzék. Kedvességgel, õszinteséggel könnyen megnyerhetõk, és ha már barátnak tartják a másikat, a kapcsolatot megõrzik, ragaszkodók, hûségesek. Általában a Patkány jegyében születettek egészsége kitûnõ, s ha mégis megtámadja a szervezetûket valami kór, könnyen, gyorsan gyógyulnak.


Párkapcsolatai más jegy szülötteivel:

Patkány, Bivaly, Tigris, Nyúl, Sárkány, Kígyó, , Kecske, Majom, Kakas, Kutya, DisznóPatkány-Patkány: Olyan partnerek, akik általában jól kijönnek egymással, bár rivalizálnak is egymással. A szerelemben a Patkány romantikus és gyengéd, lehet tehát közöttük erõs szenvedély is. Miután ismerik a másik gyengéit, okosan, megértéssel viseltetnek egymás iránt. Kapcsolatukat egyetlen dolog ronthatja meg: ha nem õszinték egymáshoz. A hazugság megmérgezheti barátságukat, szerelmüket.

Patkány-Bivaly: Ez a kapcsolat nem jön létre olyan gyorsan, mint az elõzõ, de idõvel megértõ, jó partnerekké válhatnak. Ebben nagy szerepe van a Bivalynak, aki türelmesebb, megértõbb társával. A labilis Patkánynak megbízható társa lehet, s általában törekedni fog arra, hogy a Patkány számára kellemes, jó életet biztosítson, támasza legyen a bajban is.

Patkány-Tigris: Ez a kapcsolat nem a legideálisabb, kivéve azt a helyzetet, amikor a Patkány-nõ elismeri a Tigris vezetõ szerepét, felnéz rá. és hajlandó a másodhegedûs szerepét vállalni. A Tigris-férfit ezzel leveszi a lábáról, és az is hajlandó lesz otthon az engedményekre, kedvességre.

Patkány-Sárkány: A két típus remekül kiegészíti egymást, minden tekintetben jó partnerek. A Sárkány kiváló humorú, rendelkezik azzal a kisugárzással, amely a Patkányt megfogja, leveszi a lábáról. A bátor, sokoldalú, értelmes Sárkány és a törekvõ, gyors észjárású Patkány együtt igen sokat érhet el az életben. A szerelemben is kitûnõen megértik egymást, mert mindketten szenvedélyesek.

Patkány-Kígyó: Ez bizony nem a legjobb párkapcsolat, bár azonos érdeklõdésû területeken megérthetik egymást. A Kígyó imponálhat a Patkánynak, aki szereti a szépet, a vonzót, de nem lehet tudni, hogy mi rejlik a Kígyó ragyogó külseje mögött. A Patkánynak talány a Kígyó, ösztönösen húzódozik tõle. Ha mégis összekapcsolódnak a szerelemben, a Patkány gyakran pórul jár, a Kígyó hûtlenségérõl késve szerez tudomást, amikor ez már mások elõtt rég nyilvánvaló.

Patkány-Ló: Ez sem jó kapcsolat. A Patkány a Lovat beképzeltnek, önzõnek tartja, nem bízik meg benne. Általában egy rövid flörtre elég csak kölcsönös rokonszenvük, s ha ennél tovább mennek, szerelem esetén a Patkány sejtései igazolódnak be, és tragédia lesz a kapcsolatból. A Patkány mélyen és feltétel nélkül szeret akkor is, amikor a Ló már új kapcsolat után nézeget. A Patkány pedig nehezen törõdik bele, hogy a másik csak játszott érzelmeivel.

Patkány-Kecske: Jóllehet, a két típus között több hasonlóság fedezhetõ fel, tartós kapcsolat ritkán alakul ki közöttük. Az ok: a Patkány számára a Kecske nehezen átlátható. A Kecske nem teljesen õszinte, mindig lappang valami titok körülötte. Valami, amihez a másik nem juthat hozzá, s ez a Patkányt elkeseríti. Ha mégis kapcsolódnak, elsõsorban nem a szerelem, hanem a munka, az élethivatás területén érhetnek el együtt kitûnõ eredményeket.

Patkány-Majom: Ez ismét egy olyan kapcsolódás, amely nem nagyon kedvez a Patkánynak. Igaz, a Majom mozgékonysága, ügyessége, értelmi képességei imponálnak a Patkánynak, soha nem unatkoznak együtt. Szívesen nevetnek, szórákoznak, talán még a szerelmi életben is jól kijönnek egymással. De a Majom nem nagyon õszinte, és ez a Patkányt gyakran gyanakvóvá teszi. Ha a Majom õszinte és nem bántja meg éles nyelvével gyakran a Patkányt, kapcsolatuk akár tartós is lehet.

Patkány-Kakas: Ha csak szellemi egyetértésrõl van szó kettejük között, ideális kapcsolat alakulhat ki Azonban a Kakas hajlamos arra, hogy a Patkányt akár szerelembõl, akár haragból felfalja. A Patkány türelme alaposan próbára van téve, s igen gyakran csalódnia kell a Kakasban a szerelem területén is. A Patkány-nõ gyakran még a pénzét is a Kakas-férfi drága hobbijaira áldozza, pedig nehezen adj a ki féltve õrzött pénzét.

Patkány-Kutya: Ebben a kapcsolatban mindketten jól érezhetik magukat. Vonatkozik ez a barátságra is, a szerelemre is, fiatal partnereknél még a romantika sem hiányzik kapcsolatukból. Ritkán csalódnak egymásban. Ami az anyagiakat illeti, remekül lavíroznak együtt az életben. A Patkány nyugtalanságát a Kutya állhatatossága csodálatosan kiegyenlíti, s a Kutyát még a Patkány rossz tulajdonságai is szórakoztatják, nem botránkozik meg rajtuk.

Patkány-Disznó: Remek kapcsolat. Két lelkileg egyenértékû partner, remekül kiegészíthetik egymást az élet bármely területén. Két életmûvész talált itt egymásra. Az élvezetekre születtek, s nem unatkoznak a szerelemben sem. A Patkánynak olykor az agresszivitását vissza kell fognia az érzékenyebb Disznóval szemben, de mivel alaposan ismerik egymást, a Patkány ritkán okoz komoly fájdalmat partnerének.

Patkány-Nyúl: A Nyúl nem jelent izgalmas kalandot, és éppen ezért a Patkány számára nem megfelelõ partner. Kettejük viszonyát gyakran a bizalmatlanság jellemzi. A Patkány agresszivitása és fondorlatossága nem tetszik a higgadt Nyúlnak. A Patkány zajos társas élete a Nyúl számára csupán pénzkidobást jelent.

vissza egy oldalt

vissza a Webújság kezdőlapjára

© 1997 Webujság |