A Bika (Taurus) jellemzése: Bika image

Az állatöv második jele. Uralkodója a Vénusz. A Nap április 21-tõl május 21-ig halad a Bika jelében. Eleme a föld és a szilárd kereszthez tartozik. A föld elem a szilárd minõséggel párosulva a Bikát a legragaszkodóbb, legkitartóbb, legtürelmesebb, legálhatatosabb és legmateriálisabb jellé teszi. A természetben minden virágba borul, a föld teljes pompájában van. Minden törekvés mögött az élet fenntartásátm az önreprodukciót találjuk. A teremtés gyönyörködik önmagában. " És Isten látta, hogy mindez jó."

A Bika jele, melyet két felálló szarv jelképez. Inkább az erõk befogadását szimbolizálja és nem a hatniakarást. A kör végtelensége fölött a lélek félköre jelképezi, hogy a Bika jelû ember az érzelmeket többre becsüli, mint a szellemet. Ez a jel a gyermekkor és a serdülõkor kezdetének szimboluma, mikor a mirigyek mûködésbe lépnek, mikor a másik nem jobban felkelti az érdeklõdést az egyénben és ráébred a kiegészülés szükségességére.

Az állatövnek lényeges eleme, hogy ellentéteikben egymást kiefészítik. A Bika a megállapodást, a kivárást, a helybenmaradást szimbolizálja. A Bikában lehetõség nyílik arra, hogy feltöltõdjön, erõt gyûjtsön.

Mindenkiben, de a Bika jelû emberrben különösen jelen van az igény, hogy biztosítsa magának, amit megszerzett. Úgy gondolja, hogy a nagy rohanás, erõkifejtés után ideje élni az életet. A Bika törekszik a dolgok megtartására. Számára különösen fontossá válik a tárgyakkal való kapcsolata.

A Bika nemcsak természetkedvelõ, hanem a természetes anyagokat is elõbbre tartja a mûvinél, mesterkéltnél. Elsõdleges számára az esztétikum. Mindenben mértéktartó, csak egy dologban nem. Mindent, ami szép, értékes, a mindennapi kényelemhez hozátartozik, azt meg akarja szerezni. Ha egy mondatban akarnánk kifejezni a Bika jel lényegét, akkor az "Én birtoklok" felelne meg a legjobban.

A Bika nyugodt, higgaadt, kitartó. Az életet a gyakorlatban akarja megismerni. Mindennek utána jár, mindent szeret megfogni, megtapogatni, élvezni a tapintás gyönyörûségét, élvezni a színek kavalkádját, az illatok orgiáját, az ízek zamatát. Mindent befogadni, átélni-ez a Bika igazi énje.

Ez a mindent befogadás csak a realitás keretein belül lehetséges. Ne felejtsük, hogy a föld az eleme, tehát a reálitás számára a biztonságot jelenti. "Két lábbal áll a földön". Ez azt jelenti, hogy a mindennapi életben inkább az egyszerû, hétköznapi érdekli, mint a szokványostól elütõ, bizarr, esetleg fennhéjázó. Ez a divattól az otthona berendezéséig mindenre érvényes. Minden változástól fél, minden új irritálja, viszont jól boldogul a megszokott közegben. Szereti a rendet maga körül, de nem viszi túlzásba. Mindent a kényelem és harmónia szempontjából ítél meg az otthoni tevékenységében. Hajlamos lusaságra, de csak akkor, ha esztétikai igényeinek eleget tett.

Nem szereti, ha sürgetik. Alapelve: lassan járj, tovább érsz. A kapkodás irritálja. A lassúság a biztonságérzetébõl fakad. Semmihez sem kezd alapos körültekintés nélkül. Gyûlöli a felületes, fél munkát. Amit elkezd, azt be is fejezi. Szeret dolgozni és van türelme, kitartása bármilyen munka elvégzéséhez. Mivel nem könnyen változtatt, általában õ az, aki törzsgárda jelvényt kap, kivétel az a munkahely, ahol neurotizálják. Becsületes és megbízható munkaerõ. Igazán elemében ott érzi jól magát, ahol minden a megszokott helyén van, otthonosan berendezett légkör fogadja, tudja, mi a feladata és nem jönnek váratlan meglepetések. Elõszeretettel választ olyan munkakört, amely a szabadban természeti környezetben zajlik. Kertészkedés, földmunka, erdészet tartoznak kedvelt ténykedései közé.

A gyakorlati kérdésekben van otthon, de ez nem azt jelenti, hogy az érzelmi élete háttérbe szorulna. Sõt éppen érzelmei irányítják mindennapjait.

Amilyen lassan fogad bizalmába a Bika tipus, legalább olyan nehéz elveszíteni a kegyeit. Sajnos ezzel sokan vissza is élnek. Bár türelme kifogyhatatlan, ha sokáig dühítik, elborul az agya és olyanná válik, mint Toldi Miklós, aki elhajította a malomkövet haragjában.

A Bika számára az erõfitogtatás nem szempont. Általában nem tartozik a törékeny emberek közé, mégis szelíd, jóságos, testi erejével nem él vissza. Türelme sok fölösleges feszültségtõl védi meg. Humora, természetes életvidámsága kellemes emberré teszi. Mivel alapjaiban naív, a vicceket lassabban érti meg. A félreérthetõ ironikus megjegyzésekhez pedig egyáltalán nem alany.Gyakran hosszabb idõ telik el, mire rájön, hogy megsértették. A sértést vagy számára kellemetlen eseményt nem felejti el egyhamar. Sõt kifejezetten ragaszkodik emlékeihez, annyira, hogy képtelen túltenni magát egy-egy eseményen, ha az erõsen hatott rá érzelmileg.

Szereti a békés, nyugodt életet. Mindennek megadja a módját. Jót enni, jót inni, jót aludni és jót szerelmeskedni. Nem kíván különlegességeket, de amit csinál, azt teljes odafigyeléssel teszi. A Bika férfiak legalább olyan jól fõznek, mint a nõk. A terített asztalon minden megtalálható, mi szem-szájnak ingere. Nem szeret koplalni, sõt inkább a bõséges étkezést kultiválja. Ha leül az asztalhoz, akkor mindent oda készít a közelbe, hogy ne kelljen ugrálnia. Ha vendégül lát, nem bírja elviselni, hogy valaki ne egyen eleget az asztalánál. Mindig traktál: - Az nem lehet, hogy eleget ettél, vegyél még! Vegyél ebbõl is, na még egy kicsit ebbõl, ne szerénykedj, vagy nem ízlik? Látom én,, hogy még fér beléd! Ilyen és hasonló módon adja vendégei értésére, hogy nála mindig bõséges az ellátás, asztalától csak teli gyomorral lehet felállni és vendége számára emlékezetessé akarja tenni a lakomát. Ez általában sikerül is. Ha a vendég nem tiltakozik kellõ mértékben, ritkán ússza meg gyomorrontás nélkül. A ivásban mértékletesebb. A minõség fontosabb számára, mint a mennyiség. Hajlamos arra, hogy kevés folyadékot vegyen magához. Mivel a föld elem a sûrûsödés, szilárdulás folyamatával analóg, így érthetõvé válik, miért hajlamos a Bika jelû ember kövesedésre, székszorulásra, lerakódásokra. Keveset mozog magáért a mozgásért, ez is szerepet játszik abban, hogy hízásra, zsírlerakódásra nagyobb esélye van, mint a többi jelnek.

A Bikát nagyon is izgatja értékeinek megóvása, de általában minden értékkel törõdik, nemcsak a sajátjával. Azt írják az asztrológiai könyvekben, hogy anyagias. Hát ami azt illeti, lényeges számára a pénz elõteremtése, de nem Harpagon. Szeret jól élni, szép ruhákat, dedves csecse-becséket vásárolni tárcájában. Persze erre mondhatjuk, hogy azt egy ember sem szereti, ha nincs pénz a pénztárcájában, de a Bika jelû embert kifejezetten neurotizálja, ha nincs nála állandóan egy bizonyos összeg, mely fölött rendelkezhet. Fontos, hogy a munkájáért járó fizetséget megkapja, de sokszor láthatjuk, hogy évek óta dolgozik ugyanazért a pénzért és zokszó nélkül végzi ugyanolyan intenzitással a feladatát.

Ha egy Bika megy telket venni- amire már több év óta gyûjti a pénzét-, akkor alaposan körülnéz. Kiválasztja a területet. Megnézi, milyen a környék. Hol a buszmegálló, hol van az élelmiszerbolt. Milyen a telek fekvése. Legközelebb kiviszi magával a családot, közösen megnéznek mindent, aztán felkeresik a telek gazdáját, foglalót adnak, esetleg ügyvédet is visznek magukkal. Majd a következõ lépésben elmennek a különbözõ hivatalokba, majd, ha minden rendben van kifizetik a vételárat. A következõ lépésben kiméretik a kerítés helyét, megveszik a kerítést és bekerítik a telket. Attól kezdve minden hétvégén a család kijár ásni, ültetni, kapálni. A családból lesz aki már unja, lesz aki már fáradt, de menni kell, mert a Bika megy és mindenkit kihajt a kertbe.- Jó lesz nktek ott kint. Egészséges levegõn egészséges a testmozgás. Késõbb különbözõ ürügyekkel mindenki magára hagyja, de õ csak megy rendületlenül és ha elérkezik a gyümölcsérés ideje, boldogan viszi haza a termést. Büszkén mutogatja, hogy mekkora szõlõfürtje, almája, barackja termett. A szabadidejét ott tölti és nagyon boldog. Többen mondják neki, hogy kimerültnek, fáradtnak látszik és talán nem kellene annyit kijárni a telekre, vagy esetleg el kellene adni. Errõl hallani sem akar és aki ilyet merészel mondani, arra úgy tekint, mint az ellenségére.

A Bika jelû ember legnagyobb problémája, hogy amihez egyszer hozzájutott, attól nem, vagy csak kínok kínjával válik meg. Ez a túlzott ragaszkodás, birtokféltés sokszor a szó szoros értelmében beteggé teszi. A Bika számára maga az elmúlás is fõbûnnek számít. Ritkán lesz öngyilkos, annyira szeret élni. A Bika a hûség mintaképe. Sokszor akkor is kitart a paartnere mellett, ha az megcsalja. Nem szereti a változatosságot semmiben.

A jel egyszerûbb képviselõi túlzásba viszik a konoksátot. Lusták és konzervatívok a vételenségig. Meggyõzni õket képtelenség. Lassú felfogásúak, sõt egyes esetekben rosszindulatúan buták. Ósdiak és elhanyagoltak. Erõszakosak, brutálisak és ha lehetõségük nyílik rá, maximálisan kihasználják környezetüket.

A fejlettebb szinten állók, ha tehetik, jótékonykodnak, de a lehetõségeikhez képest keveset juttatnak a rászolrulóknak attól való félelmükben, hogy elszegényednek. Bár a Bikák többsége kifejezetten materiális beállítottságu, ha eljut a hit lehetõségéhez, abban tántoríthatatlanná válik. Hitében is az egyszerübb, gyakorlatilag megközelíthetõbb tételeket fogadja el. Persze az ellenkezõje is elõfordulhat, amikor éppen a matéria istenítése következik be, mint azt két prominens Bika személyiségeknél láthatjuk. Marx és Lenin születési napja a Bika jegyébe esik. Azt hiszem a példa magáért beszél.

Álltalában jó zenei érzékkel rendelkeznek. Jó az énekhangjuk és sok énekes kerül ki közülük. Jó érzékük van mindenhez, ami szép. Élvezik is és csinálják is ami szép. Iparmûvész, szobrász, szabó, ruhatervezõ, mind az anyagmegformálást reprezentálja. Manökkenek is szép számmal fordulnak elõ közöttük.

A Bika és szerepei:

A Bika mint vezetõ: Álltalában jó vezetõk. Körültekintõek, alaposak. Jólelküek a beosztottakhoz, hiszen érzelmi beállítottságuak. Szeretik a pontos munkát, a szabályokhoz ragaszkodnak. Figyelemmel kisérik beosztottjaik gondjait. A legtöbb problémájuk abból adódik, hogy nem kedvelik az újításokat, nem elégé vállalkozó szellemûek. Gazdasági rizikót nem vállalnak. Konokul ragaszkodnak a kitûzött céljukhoz. A fenntiek miatt elsõsorban olyan munkahelyre valók, ahol egy gyártási folyamatban kell ellenõrizni, részt venni.

A Bika mint beosztott: Stabil munkaerõ, szorgalmas, lehet rá számítani, õ az, aki a túlórát is minden zokszó nélkül vállalja. Sajnos ezzel a jó tulajdonságaival vissza is élnek. Türelemmel viseli a fõnöke bogarait. Álltalában nem törõdik azzal, más mennyit kap, csak õt megfizessék. Nehezen viseli a válltozásokat, ha új beosztásba kerül, vagy új munkarendet kell megszoknia. Nagyon komolyan veszi a pontosságot. Már kora reggel azon idegeskedik, hogy el ne késsen. A káoszt nem viseli el és azt sem, ha állandóan válltoztatják a munkakörnyezetét.

A Bika mint partner:

Korán érõ, hamar szerelembe esõ a Bika gyermek. A hûséget komolyan veszi magától is és másoktól is. A partnerétõl maximális õszinteséget vár. A szexuális élet kiemelkedõen fontos számára, de csak akkor, ha érzelmi alapon történik. Nem szereti a változatosságot, de kedveli a heves érzelmeket. Mindennek megadja a módját, a szexnek is. Alkalmazkodik a partner igényeihez, bár inkább a szokványos formákhoz húz. A gusztustalannak, perverznek tûnõ módozatok megbotránkoztatják. A kis kedvességek, apró ajándékok meghatják. Különösen zavarba tud jönni, ha valaki kirukkol és nagyobb értékü ajándékot vesz neki, fõleg akkor ha az õ pénztárcája ezt nem teszi lehetõvé. Viszont arra képtelen, hogy valaminek az értékét ne vegye figyelembe, sõt az elöbbi gondolatnak az ellenkezõje is igaz lehet akkor, ha a partner elkényeztette és túl olcsó ajándékot vesz neki. Ez fõleg az egyszerübb típusnál látható. Nagyon nehezen válik, de ha mégis, úgy a partner számíthat arra, hogy nem lesz könnyü az anyagi javakon osztoszkodni vele.

A Bika mint szülõ:

A családjához nagyon kötõdõ ember. Gyermekeinek mindent megad, de ez elsõsorban az anyagiakra vonatkozik. Nem mintha híján lenne az érzelmeknek, de az érzelmeit anyagi síkon mutatja ki. Egyél fiam, olyan soványnak nézel ki. -Ha a gyermek azt meri válaszolni, hogy már evett, vagy nem kér, vagy ne adj isten az étel nem izlik neki, az egyenlõ lehet egy sulyos sértéssel. A szülõ akkor elégedett, ha jól megtömheti csemetéjét. A Bika annak örül ha szerettei mindig a közelében vannak. Birtokló módon szeret mindenkit. Ha környezete sokat van távol, az nagyon lehangolja. Gyermekeihez türelmes, nyugodt szülõ, aki szívesen foglalkozik velük szabadidejében. Már csak az a kérdés mikor van szabadideje?

A Bika mint gyermek:

Nyugodt, kiegyensulyozott gyermek. Álltalában a legjobb gyerekek közé tartozik. Ha hajlamos is kicsit a lustaságra, segitõkész, figyelmes, gyengéd. Sajnos nem szeret mozogni és az édességet nagyon szereti, ezért hízásra hajlamos. Nagyon szereti ha becézgetik, símogatják. Nem tartozik a legjobban tanulók közé. Kicsit lassu a felfogása, de türelmes nevelõ közelében jó tanuló is válhat belõle. Mivel korán érik, különösen a lányokra kell odafigyelni, de nem tiltással, mert annál sokkal konokabb, hogy tiltó szóra halgasson. Inkább a jó példa és a meghitt szülõi kapcsolat segítheti át ezen az idõszakon.