A Mérleg (Libra) jellemzése: Mérleg image

A Nap szeptember 24-október 23 között halad keresztül a Mérleg jegyen. A jegy uralkodó bolygója a Vénusz: a harmónia, béke, szeretet, remény, szépség, kényelem jelképe. A mitológiában Vénusz volt a szlépség és a szerelem istennõje. Kiindulva ebbõl a hasonlatból a Mérleg-ember különösen vonzódik a szép dolgokhoz, a mûvészetekhez. A harmónia megteremtésére törekszik, mert érzi, hogy a boldogsághoz így tud közel kerülni. A Vénusz vonzó bájt ad szülötteinek, és jó ízlést. Életélvezete finom, lehalkított és gyengéd. Személyisége kibontakoztatásához szükségét érzi egy "másik ember"-nek, legyen az akár barát, akár szerelmi társ. Ösztönzõ vágyat érez a kapcsolatteremtésre, és azon belül az egyetértésre.

A levegõ-jegyeknél megmutatkozó kapcsolatteremtési képesség tehát még hangsúlyozottabb lesz. A többi levegõ-tulajdonság: a közlékenység és értelem magyarázza, hogy fontos számára a beszélgetés, hogy gondolatait kicserélhesse másokkal.

Mint pozitív töltésû, kardinális minõségû jegynél, nála is észrevehetõ a kifelé irányuló tevékenység és az önkifejezésre való törekvés. Szeret a saját maga útján járni és nehezen tûr maga fölött bárkit. Ha szimbólumát, a mérleget vizsgáljuk, különbözõ analógiákat fedezhetünk fel. Miként a mérleg egy finom mûszer, mely egyensúlyban van addig, míg akár a legkisebb tollpihe ki nem billenti szintjébõl, igyanígy a Mérleg-ember is tökéletes lelki egyensúlyra törekszik. A dolgok egyensúlyba hozásának vágyából fakad, hogy hajlik az együttmûködésre. S ez egy igen értékes tulajdonsága, mert az emberi együttélés egy békés, hajlékony társsal sokkal kellemesebb, mint mondjuk egy erõszakossal.

A Legmagasabb Igazságszolgáltató kezében lévõ mérleg mély értelmét leginkább a Mérleg jegyû ember képes - sokszor ösztönösen, tudat alatt-megérteni. Igazságérzete rendkívül fejlett. A Mérleg-ember a dolgokat több oldalról vizsgálja. Mivel törekvése a béke megteremtése és fenntartása, ezért az igazságot is, ha az békétlenségeket eredményezne vagy sértene valakit, csak elfátyolozottan mondja ki, de ha örömöt tud okozni vele, akkor nyíltan beszél.

A hangsúlyozottan Mérleg-személyiség:

Könnyû együtt lenni vele, mert õ maga is akarja a társaságot, és kellemes légkört akar teremteni. Szépen berendezett otthonra vágyik. A szépség alatt azonban nem a kínos rendet és a pedáns tisztaságot érti, mert ez fáradságos munkát igényelne, és ez nem lenne számára kellemes. Ne lepõdjünk meg, ha egy szépen berendezett hálószosbában, amelyben ízléses tárgyak láthatók, a fotel alatt egy zoknit látunk, az öltözõasztalon "mûvészi" rendetlenséget, a fiókokban némi zûrzavart. A Mérleg-ember szívesen halasztja elintéznivalóit holnapra, ha azok kényelmetlenséggel járnak. Úgy gondolja, majd az idõ megoldj a dolgokat és kiegyensúlyozza.

Meggyõzõdése, hogy egy szerencsés tárgyalás, vagy kiegyezés százszorta jobb, mint a harccal kivívott gyõzelem.

A Mérleg cselekedeteit inkább az érzelem, mint az értelem vezérli, ezért kedélyállapot-hullámzásai is erõsek: hol telve van reménnyel, hol meg letörten egy helyben topog. Általában képes felfedezni mindennek a jó oldalát, mégis hajlamos a szomorúságra is, de mivel törekszik a kiegyensúlyozottságra, ez hamar elmúlik. A változatosság utáni vágy is erõs beene, ezért szívesen kezd új foglalkozásba. Személyes szabadságára nagy súlyt fektet, és hevesen tiltakozik minden kötöttség ellen, mert az kényelmetlenséggel járna.

Erõs vonzást érez a könnyû élethez. Nem szeret szembesülni önmagával, nem szeret a dolgok mélyére nézni, mert ott konfliktusok lehetnek. Nyilvánosság utáni vágya és közéleti szerelési kedve hangsúlyozott.

A doölgokat több oldalulkról, több szempontból is megvizsgálja és igyekszik többféle szempontot, véleményt összhangba hozni, de a béke érdekét szolgáló engedékenysége sok hibának is a forrásává válhat. Rendszerint diplomatikusan és tapintatosan bánik másokkal. A mûvészi érzék adja, hogy a zenében teljesen fel tud oldódni. Kitûnõ táncos. A valóban kecsesen táncolók többsége a Mérleg-típusból kerül ki. Kézügyessége is igen jó. Akármilyen semmiségbõl csinosat éls szépet hoz ki, és sbár munkájában valószínûleg lesz egy kis felügyeletsség, azért a szemnek kellemes látványt fog nyújtani. Megjelenése, fellépése kellemes és szeretetre méltó.

A Mérleg, mint gyermek:

Mindenki szereti, ha figyelnek rá, de a Mérleg jegyú gyereknek ez fokozottan fontos, mert nagy a szeretet iránti igénye. Minél több szóbeli, s testi megerõsítést kap, annál harmónikusabb a fejlõdése. Ebbõl következik, hogy megértõ, kedves szóra -amibõl érzi a szeretetet - jobbban hajlik, mint a szigorra, verésre. A kiabálás kizökkenti lelki egyensúlyából. Már kiskorban kitûnik milyen fontos számára az otthon harmóniája, szülõk egymás közti jó kapcsolata.

Igényli a személyével való sok törõdést, foglalkozást, dicséretet, de a szülõknek meg kell találniuk a helyes arányokat, mert hajlamos az önközpontúságra. A többi gyerekkel általában jó a kapcsolata, mert lényébõl fakadóan kedves és szeretetreméltó. Hajlamos a "színészkedésre"- egy kicsit másnak mutatni magát, mint ami valójában.

A Méreg, mint szülõ:

A Mérleg szülõ számára a gyereknevelés kedvtelés, egy kellemes szórakozás. Ritkán alakít ki valamilyen koncepciót, így a gyerek azt csinálhatja, amihez kedve van.

A levegõ-jegyek alapvetõ tulajdonsága, hogy szeretnek jönni-menni, s ha szülõként ezt nem képes egyensúlyban tartani, akkor gyermekére nem sok ideje marad, nem tud vele eleget foglalkozni.

A szerelemben:

Meglehetõsen romantikus. Vonzó személyisége varázsával magához vonzza a másik nemet. Mint minden másban, itt is kiegyensúlyozottságra törekszik. A Mérleg-nõ azt szereti, ha kedveskednek neki, körüludvarolják. Nem szereti, ha erõszakosanak, lerohanják és ajtóstul rohannak a házba. Partnerével szemben vannak elvárásai. Szereti, ha az együttlétnek, találkozásnak megadják a módját. Számára a szerelem legizgalmasabb része az udvarlás. Ahhoz, hogy feloldódjon a szerelemben és együttérezhessen parnerével, szükséges számára a csábító környezet, színház, zene, álmodozóvá tévõ bor, s ez jobban felmelegíti, mint bármilyen tüzes ostrom, Egy-egy idejében elhelyezett kedvesség, bók, dicséret, szeretetmegnyilvánulás sokat jelent neki, s mivel úgy érzi, hogy ebbõl a sok is kevés, ha teheti, hódításai számát növeli.

Egy odavetett fátyol százszor több izgalmat, rejtélyt takar, mint a mezítelenség.

Házassága akkor marad harmonikus, ha házastársa minden megszokottat, köznapit ügyesen kikerül. Szépérzékét bántó, kényelmét megzavaró realitásokkal nem szívesen néz szembe. Házasságában fõként a pajtási viszony dominál. Ritkán veszekszik, mert az "felkavarná" az egyensúlyt.

A Mérleg és a munka:

A Mérleg-ember olyan munkaterületen érzi jól magát, ahol szlélpérzéke, mûvészi hajlamai kielégítést nyerhetnek. Ha a kereskedelemben vagy iparban dolgozik, fontos számára, hogy a tárgyak, amelyeket készít vagy árul, szépek, ízlésesek legyenek. A mûvészets sokféle ága kielégíti hajlamait. Vonzódik az irodalomhoz, az írás mûvészetéhez. Az ékszerek fénye nemcsak elbûvöli, hanem készítésükben is szívesen vesz részt. Született hajlamainak nagyon megfelel a színjátszás, mivel az életsben is ugyancsak szeret "szerepet játszani". Tapintata jó diplomatává teszi. Jellemében a jog- és igazságszeretete, a becsület és mások megbecsülése lép elõtérbe, ezért a jog és igazságszolgáltatás terén végzett hivatás is megfelelõ számára.

Szabadidõ-tevékenység:

Minden kényelmes és kellemes elfoglaltság, mely kapcsolódik a szépséghez, a mûvészethez, kapcsolatokhoz, megfelelõ számára, pl. festés, írás, szép dolgok, ruhák készítése, kiállításokra-, színházba járás, zenehallhatás, tánc, csevegés egy jó baráttal, olvasás kényelmes körülmények között. Szívesen jár "bohém" mûvészi körökbe. A sport is kedvelt idõtöltése, de sportágak közül inkább az ügyességet, szépséget, szellemet igénylõk nem pedig a tsti erõt megkövetelõk.

Egészsége:

Rendszerint egészséges, de hajlamos a fejfájásra. A Mérleg-ember érzékeny szerve : a vese.

Természetes hajlamainak korlátozását okozza, ha magányosan kell élnie, ha csúnya, nem esztétikus környezetbe kényszerül, ha változatosság iránti igényét nem veszik figyelembe, ha személyi szabadsága kiélésében erõszakosan korlátozzák, ha túl sok körülötte a veszekedés, a vita.

A Mérleg-tulajdonságok eltúlzottsága vagy torzulása:

Azt jelentheti, hogy elégedetlenné vállik a valóságos élettel szemben, ami természeténél fogva nem mindig harmonikus. Döntéshelyzetekben a mindkét oldal állandó megértésének vágya határozatlansághoz, habozáshoz vezethet. Nehezen tud "nem"-et mondani és azután szenved miatta. (Ez abban gyökerezhet, hogy nagyon fontos számára, hogy szeressék, figyeljenek rá, és úgy érzi, ha nemet mond, nem fogják szeretni.)

Megpróbál minden embernek a kedvében járni, s mivel ez eleve nem sikerülhet, ez elkedvetleníti. A szeretet iránti erõs igény motiválja önközpontúságát is, s ha nem kapta meg az elégséges figyelmet, akkor elsõsorban a saját kényelmével kezd törõdni. Házasságában a kényelemszeretet azt a veszlélyt rejti magában, hogy nem figyel a másik igényeire, ha az az õ kényelmének rovására megy. A túlzott kiegyezés utáni vágy félúton megállíthatja.

Mint ahogy minden erõ fordítható jóra és rosszra, ugyanígy a jegyek alaptulajdonságaiból is kihozhatjuk a jót, de a rosszat is. Az erõ a változtatáshoz bennünk van, de ehhez az elsõ lépés, hogy tükörsbe nézzünk.