Milyenek vagyunk a VÉRCSOPORT horoszkóp szerint...

1934-ben egy japán pszichológus rájött, hogy a vércsoport és a jellem összefügg egymással. Íme:

 • "A" vércsoport, "B" vércsoport, "AB" vércsoport, "0" vércsoport.

 • "A" vércsoport:

  Fantasztikus energiával veti bele magát az elvállalt feladat végrehajtásába. Hivatását lelkiismeretesen látja el. Képes szinte minden mást háttérbe szorítani annak érdekében, hogy teljesítménye felülmúlhatatlan legyen. Gyakran kerül ki közülük un. csúcsmenedzser.

  Tökéleteset szeretne nyújtani szinte mindenben. Gyakran habozik, hogy egy privát kapcsolatba belemenjen-e, mert elõtte alaposan átgondolja, hogy képes lesz-e eleget tenni a vele szemben támasztott elvárásoknak anélkül, hogy hivatása meg ne sínylené. Mindenesetre ha valamit nem tud felvállalni, azt nyíltan, elõre közli. Ez az attitûd gyakran arra vezet, hogy minden igyekezete ellenére magányos, emberkerülõnek tûnik. Ha viszont valamit egyszer megígért, azt megbízhatóan teljesíti. Ezért környezete megbecsüléssel övezi. Szükséges, hogy az ügy vagy egy személy komolyan érdekelje. A felszínességet nem ismeri semmiben. Vagy szenvedélyesen csinál valamit vagy sehogyan.

  Alkalomadtán kevésbé tûnik barátságosnak, mivel az foglalkoztatja fõleg, amivel éppen foglalkozik. Így ennek a típusnak az a hátránya ami az elõnye.

  Ha egy olyan feladatot kell ellátnia amely nem nyerte meg kellõképpen tetszését, érdeklõdését, azt csak nagy nehézségekkel, belsõ kényszerrel képes megoldani, egyszerûen azért, mert nem tud kötelességbõl cselekedni. Ilyenkor egy állásváltoztatás valósággal csodát mûvel nála.

  Sem barátságot, sem szerelmet nem köt, amíg meg nem gyõzõdik róla, hogy a legjobbat választotta. A személyes kapcsolat kezdetén "tabula rasa"-t csinál, s mindent közöl, amit gondol, elvár a másiktól. Ha viszont döntött, a végsõkig kitart.


  "B" vércsoport:

  Gyengédségét, tapasztalatát durva köpönyeg alá rejti. Nem lehet gyorsan kihozni a sodrából. Igyekszik távol tartani magát minden szentimentális és túlfokozott érzelmi megnyilvánulástól, ezt egyébként másoknál is elítéli.

  Önmagával szemben is magas követelményeket támaszt és semmi gyengeséget nem tûr magával szemben sem. Ugyanúgy türelmetlen és egyáltalán nem elnézõ a környezetében élõk hibáival, gyöngeségeivel szemben is. Az a szigorú követelmény, amelyet magával szemben támaszt, gyakran konfliktushoz vezet, ha nem tudatosítja magában, hogy embertársaival szemben a toleranciának egy bizonyos mennyisége elengedhetetlen ahhoz, hogy az együttélés funkcionálhasson. A magabiztos önérzet kétélû dolog.

  Keményen megdolgozik azért, hogy saját hibájától, amelyet még magában sem hajlandó elismerni, elterelje a figyelmét. A tökéletességre való igyekezete erõsen kihat a magánéletére is. Erõs hajlama van a féltékenységre. Érzelmi kapcsolatait is teljesen és hibátlanul, minden kivetnivaló nélkül akarja megélni. Aki kapcsolatba kerül vele, annak feltétlenül számolnia kell e típus ilyen elvárásaival. Persze ha rájön, hogy féltékenysége alaptalan, nem tulajdonít jelentõséget az egésznek többé.

  Tudni kell, hogy féltékenysége nem beteges vagy eltúlzott, hanem abból ered, hogy ideált képzelt magának, azt megvalósulva szeretné látni.


  "AB" vércsoport:

  Nem komplikált karakterûek. Mivel karakter jellemzõi számos elembõl tevõdnek össze, ezek egymással harcban állva nem jeleznek egy kiegyensúlyozott egyéniséget. Ezzel magyarázható, hogy érzelmi élete szinte sohasem jut nyugvópontra. Erõsen függ hangulataitól, érzelmeitõl. Cselekedeteit inkább kifinomult ösztöne és intuíciói irányítják, mint a tudatos akarata. Ezért tûnik olykor ingatagnak vagy tétovának mások szemében, hiszen pillanatok alatt képes egy személytõl vagy ügytõl elfordulni, ha úgy érzi, nem boldogulna vele. Kapcsolataiban is állandóan kétségek gyötrik, gyakran alaptalan félelmek áldozatává lesz, s ilyenkor érzelmei a nullponton vannak, s mély depresszióba merül.

  Szerencsére ez az állapot sem tart sokáig. Ha egy pozitív élményben részesül életkedve visszatér.

  Kedvezõtlen esetben néha megbízhatatlan, mivel korábbi elhatározásait könnyen feladja. Jó tulajdonsága, hogy tanulni vágyó, uj tapasztalatokat, szellemi, érzelmi élményeket keres.

  Saját véleményéhez nem ragaszkodik túlzottan, ha úgy látja, hogy a mások érvei logikusabbak, vagy egyébként elfogadhatóbbak, mint a sajátja. Szemlélete rugalmas. Gondolkodásmódja sohasem korlátolt vagy merev. Az egyhangúságot szinte utálja. Éppen az állandó újak keresése és befogadóképessége akadályozza meg azt, hogy az érzelmi behatások és nyomukban fellépõ hangulatváltásai drámai módon befolyásolják életében.

  Az érzelmek nagy jelentõségûek számára. Alkalmazkodóképessége kiváló. Nem akar a másik felett uralkodni, sõt úgy tudja alárendelni magát a másik akaratának, hogy közben boldog. Fõleg akkor ha ebben a kapcsolatban megfelelõ támaszt is talál.


  "0" vércsoport:

  Az "AB" csoporthoz hasonlóan, intenzív érzelmi életet él azzal a különbséggel, hogy nem rendelkezik olyan kifinomult alkalmazkodóképességgel. Ezt inkább partnerétõl várja el. Szinte állandóan kapcsolatot keres másokkal, de ebben nem csak érzelmei befolyásolják, hanem az ésszerûség - sokszor a számítás is. Munkatársaival, lakóhelyi környezetével is szinte pillanatok alatt közvetlen, jó kapcsolatot tud kiépíteni. Ez a kapcsolatteremtõ készség segíti az üzleti életben is. Feltûnõen sok "0" vércsoportú férfi és nõ dolgozik az üzleti szférában. Sok film-, tévésztár is e csoportba tartozik, mivel a mûvészi tehetség keresztülvitele erõvel és jelentõs mértékû gyakorlati érzékkel párosul. Üzleti szimata úgyszólván sohasem hagyja cserben, tevékenykedjen akár mûvészként akár üzletemberként.

  A szinte félelmetes erejû energiája, aktivitása a gyökere a siker utáni vágyának. Állandóan mozgásban van, nem hagyja magát nyugodni. Mindig a sikerhez, elismeréshez vezetõ lépcsõ következõ fokára szeretne lépni. Céljait mindig szemelött tartja, és képes mindent ennek alárendelni.

  Sohasem adja fel. Ha a körülmények folytán kénytelen elõrehaladását szüneteltetni, ha zöld utat kap, visszafojtott energiái szinte robbannak. A szerelemben általában sikeres. Csak addig engedi át magát az érzelmeknek, amíg a kapcsolatnak valamilyen praktikus haszna is van; így szinte elérhetetlen számára, hogy egy szerelmet teljes intenzitással éljen át.

  Kedvezõtlen esetben az ész elnyomja nála az érzelmeket, s ilyenkor képes érdekházasságot kötni -persze a partnerét ilyenkor is biztosítja érzelmeirõl.

  forrás

  vissza egy oldalt

  vissza a Webújság kezdőlapjára

  © 1997 Webujság |