Erdei fenyõ erdei fenyo image

 • Február 19 - Február 29-ig,
 • Augusztus 24 -Szeptember 2-ig.
 • Két lélek lakozik keblében; az egyik egyszerû, igénytelen, kevéssel beéri, a másik élvhajhász, vágyódik a komfort, a kényelem, a luxus után.
  Hivatásában erõsen áll, gyökereit nem lehet egykönnyen kitépni. Kitûnõ szervezõ és bátor végrehajtó. Minden élethelyzetben jól megállja a helyét, elfogódottság nélkül cselekszik. Gyorsan szerelemre lobban, izzó szenvedélye azonban csupán szalmaláng.
  Alaptermészete szerint visszahúzódó. Sokáig tart, amíg valaki elõtt bensõjét, gondolatait feltárja.
  Mivel gyakran olyan álmokat kerget, melyek megvalósítására kevés a reális lehetõsége, sokszor csalódik. Mégis ezekbõl az álmokból meríti az erõt, hogy a rideg valóságban helyt tudjon állni. Jó barát és társ. Akit barátságába fogadott, azt figyelmességgel, kedvességgel veszi körül.
  Ha valakit élettársául választott, ahhoz hû marad. Szenvedélye ugyan néha lángra lobban, de rövid idõ multán visszatér a régi partnerhez. Ezért nem szabad féltékenységet mutatnia a partnernek.

  Kapcsolatai más fákkal: Almafa, Fenyofa, Szilfa, Ciprusfa, Jegenyefa,