Berkenyefaberkenyefa image

  • Április 1 - Április 1O-ig,
  • Október 4 - Október 13-ig.
  • A tettek embere. Törékenynek látszik, pedig erõs, kitartó, tántoríthatatlanul állja az élet viharait.
    Mindig vezetõ szerepet akar játszani. Érti is a módját annak, hogy a vezetést magához ragadja. Könnyedén csavarja az ujja köré az embereket.
    Nyugtalan, élénk és szinte mindig kész meglepetésekkel szolgálni. Nyitott a világ felé. Mindig kész befogadni, sõt keresi is az újdonságot mindenben. Ezzel a szerelemben is így van. Szereti a függetlenséget, a folytonos változást. Ennek a nyugtalan kutató természetnek nem szabad féltékeny társat választania. A szerelemben féktelen, heves, szenvedélyes, sõt érzelmes is. Mivel állandó keresésben van, nem talál beteljesülést a szerelemben. Folyton arra gondol, vannak még olyan partnerek, akik újat, olyat tudnak, amit õ még nem ismer.

    Kapcsolatai más fákkal: Almafa, Fenyofa, Szilfa, Ciprusfa, Jegenyefa,